szerda, december 19, 2018
Civil Hírügynökség
zoldforrasPalyazat-180308

A ZÖLD FORRÁS 2018. évi pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára.

A Földművelésügyi Minisztérium, mint Támogató (továbbiakban: FM / Támogató) a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a. élőhelyvédelem;
b. földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c. tájvédelem;
d. környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e. ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f. szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g. környezetvédelmi tanácsadás;
h. környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i. kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j. ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
k. természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási célú rendezvényeken való részvétel.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Benyújtási határidő: 2018.04.04.

Bővebben: http://www.kormany.hu/download/4/94/51000/Z%C3%B6ld%20Forr%C3%A1s%202018.zip#!DocumentBrowse

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.