szerda, július 17, 2019
Civil Hírügynökség

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” (kód: OS2019) címmel

A pályázat hivatkozási száma: OS2019

A pályázat célja, célcsoportja
A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.
A pályázati program célja új szolgáltatók beléptetésével, országos hálózat kiépítésével a korábbi szolgáltatás eredményeinek új programban történő kiterjesztése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

Közvetlen célcsoport:
? fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok számára 2018. évben FECSKE szolgáltatást nyújtó szervezetek;
? egyéb, szolgáltatást létrehozni kívánó civil szervezetek.
Közvetett célcsoportja
? fogyatékos gyermeket, fiatalt otthonukban nevelő, gondozó családok;
? 14 év alatti tartósan beteg gyermekeket otthonukban nevelő családok.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 95.000.000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
Az „Otthoni Segítés” szolgáltatói hálózatba olyan szervezeteket keresünk e pályázat útján, akik a korábbi FECSKE szolgálatot készek a fogyatékos emberek családjához közvetlenül eljuttatni. A szolgáltatás kiterjesztésének célja földrajzilag közelebb jutni a családokhoz, azaz növelni a szolgáltatás területi lefedettségét, s ezzel a szolgáltatás hatékonyságát.

A leendő partnerszervezetek a szolgáltatási hálózatba beépülve végzik a közvetlen szolgáltatást. A szolgáltató szervezetek a szolgáltatást szoros együttműködésben végzik a Lebonyolítóval, valamint rajta keresztül a szakmai módszertani hátteret biztosító KézenFogva Alapítvánnyal.

Feltételek a pályázó szervezettel kapcsolatban:
Magyarországi székhelyű, legalább egy éve bejegyzett, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
? Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
? Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
? Nonprofit Kft. (GFO 572)
? Közalapítvány (GFO 561, 562)
? Szövetség (GFO 517, 522)
? Szociális szövetkezet (GFO 121)
A fenti kritériumok kiegészítéseként:
? A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
? Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek).
? Az elmúlt 3 évben volt legalább egy sikeresen megvalósított projekt vagy szolgáltatás, amelynek elsődleges célcsoportja a fogyatékos személyek voltak.
A pályázat nyilvános. Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2019. április 1-től 2020 március 31-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. március 11.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (OS2019)

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 eredeti + 1 másolati példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. A példányokra írják rá, hogy melyik az eredeti, és melyik a másolati példány. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció az alábbi módon:
? Az elkészített, aláírt pályázati adatlap és az összes melléklete szkennelve (pdf vagy jpg, egyéb képformátumban)
? külön a Pályázati adatlap Word formátumban is (doc, docx kiterjesztésben),
? költségterv Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben),
? Adatok tábla Excel formátumban (xls, xlsx kiterjesztésben)
Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege
A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:
Igényelt összeg      Fizetendő pályázati díj
1 000 000 Ft-ig                      5 000 Ft
1 000 001- 2 000 000 Ft    10 000 Ft
2 000 001- 5 000 000 Ft   25 000 Ft
5 000 001-50 000 000 Ft 30 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2019) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankszámla-kivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A pályázati díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

További információ:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: os2019@fszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

A pályázati dosszié letöltése itt: http://fszk.hu/palyazat/os2019/?utm_source=FSZK-GDPR&utm_campaign=0624759575-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_09_50&utm_medium=email&utm_term=0_45c6420a5e-0624759575-347330777

 

Forrás: fszk.hu

Friss műsorok

Comments are closed.