hétfő, július 16, 2018
Civil Hírügynökség

Új szemlélettel lehet a magyar közéletet felfrissíteni

ciganyOnkorm-170703

A Cigány Önkormányzatok és Civil Szervezetek Egyesületének Országos elnöksége legutóbb Debrecenben tartotta elnökségi ülését, aminek Aba-Horváth István volt a házigazdája. Az ülésen a jelenlévők egyhangúlag határozták meg ideológiai és stratégiai jövőképüket.

Az egész napos rendezvényt alapjaiban határozta meg, hogy a munka megkezdésekor az elnökség minden tagja részt vett egy nem mindennapos istentiszteleten a Magyar Pünkösdi Egyház Debreceni Élet Gyülekezetében. Az istentisztelet tematikájában az aktivitásra, a cselekvő szeretetre helyezte a hangsúlyt, melyben teljességgel új értelmet kapott az egymáshoz való pozitív viszonyulás szükségessége. Az igehirdetés mindannyiunkkal megértette azt, hogy személyesen kell gyakorolnunk munkánk során a keresztényi felelősséget, erkölcsöt, át kell emelnünk azt mindennapjainkba.

Országos elnökségünk egyhangúlag elfogatta azt a javaslatot, hogy egy valódi, új, keresztény értékekre épülő együttműködést kell nyújtani cigány közösségünk tagjainak. Ráadásul egyszerre két irányba kell kinyújtsuk munkatársi jobbunkat – úgy a cigány közösség, mint a mindenkori döntéshozók felé. Azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon újra érték legyen a kimondott szó, a barátság, a tisztesség, a bizalom, a segítőkészség, a gyengébbek felemelése, az elesettek megsegítése. Ezen értékek megőrzése, továbbítása céljából megingathatatlan alapot raktunk le, bízva abban, hogy a nemzetünkben nagyon sok magyar polgár gondolkodik hasonlóképpen, s fogadja el együttműködésünket.

A cigány közéletben e meglévő előítéletek és a cigányság társadalmi leszakadása miatt még hatványozottabban kötelességünk az átláthatóságot, a tisztaságot, a szakmaiságot betartani, betartatni és bemutatni. A magyar nemzetnek szüksége van a nyugalomra, a higgadtságra, az együttműködésre, egymás elfogadására, közös értékeink (Isten, Haza, Család) megtartására. Meggyőződésünk, hogy csak egy új szemlélettel lehet mind a cigány, mind a magyar közéletet felfrissíteni.

Ajtai Tibor elnök

 

Forrás: Cigány Önkormányzatok és Civil Szervezetek Országos Egyesülete

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.