csütörtök, február 21, 2019
Civil Hírügynökség

Támogatás rendezvények, konferenciák megrendezésére

palyazat-160601

Határidő: 2018. május 14. Igényelhető támogatás: programonként 1.000.000 Ft/max.3 program: 3.000.000 Ft. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak közművelődési tematikájú pályázatokkal lehet a 2017. évi közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, az a pályázat érvénytelenségét jelenti.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: programonként 1.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 205107/114
Pályázók köre: Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2017. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Figyelem! Egy pályázó – a fentieknek megfelelően – a program megrendezőjeként egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program támogatására.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. 09.01. – 2018. 12. 31.

Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő, de előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, esetlegesen bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, mely bevétel/ek a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadók tiszteletdíja,
• szakmai közreműködők tiszteletdíja (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
• zsűritagok tiszteletdíja,
• szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
• reklám- és propagandaköltségek,
• utazási költség,
• szállítási költség,
• csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésre nem),
• szállásköltség (Idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható),
• terembérlés,
• területbérlés,
• eszközbérlés,
• hang- és fénytechnika bérlés.

Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként adók és járulékok nem igényelhetők/nem számolhatók el a támogatás terhére.
A kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet a Kollégium nem támogat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét: a programok során várható bevételeket (belépőkből, részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell tüntetni. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja és a tény a Kollégium tudomására jut, úgy az a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Bővebben: nka.hu

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.