péntek, július 20, 2018
Civil Hírügynökség

Sikeres a lakossági zöldterületi védnökség

13kerulet-161129

A XIII. kerületben tovább folytatódik a lakossági zöldterület védnökségi mozgalom. Az idén tizennegyedik Lakossági Zöldterület Védnökségi Pályázaton 119 társasház és lakásszövetkezet vett részt. 16 millió forinttal gazdálkodva a pályázók 107 519 m2 zöldfelület gondozását vállalták.

A tapasztalatok és új információk a Kertbarát Konferencián hangzottak el, ahol dr. Tóth József polgármester és dr. Palatka Lívia a Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója átadta a díjakat.

Dr. Tóth József polgármester a köszöntőjében kiemelte, hogy a kerületpolitikában kiemelt hangsúlyt kap a „zöld gondolat”. Örömét fejezte ki, hogy a lakosság is felsorakozik a program mögé. A lakossági pályázatok megvalósítását az önkormányzat a 13 év alatt, mintegy 200 millió forinttal támogatta. Megköszönte, hogy a polgárok nem csak lakóhelyüknek, hanem otthonuknak is tekintik a kerületet.

A védnökségi pályázatokat hasznosnak, eredményesnek és sikeresnek értékelte a bíráló bizottság. A vállalt alapkötelezettségeken felül – locsolás, szemétszedés, gyommentesen tartás – új növények telepítésével, cserjék esetében rendszeres alakító-metszésekkel szép környezetet alakítottak ki maguknak a társasházak lakói. Kiemelkedő volt a védnökségi területek tisztasága, de a gyommentességet is elismerés illeti.

Helembai Mihály a Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziójának vezetője kiemelte, hogy a pályázat már mozgalommá vált. Fontos része lett a közösség építésének, ami a kerület jellemzője. Majd ismertette a szakmai zsűri által kiválasztott 5 pályázót, akik a „kiemelkedő védnök” címet kapták. További három kert egyéni díjat kapott.

Kiemelt védnök elismerésben részesült:
Mosoly utca 11-26 előkert
Tahi u. 40. A-B elő-, és oldalkert
Viza u. 7/a. előkert, parkrészlet
Dráva u. 7-13. – Pannónia u. 116 körüli előkert
Tahi u.28-32. előkert

Legszebb fasori sáv: Ronyva u. 2.
Legötletesebb kert: Tahi u. 50-54. előkert
Legtöbbet szeretgetett kert: Karikás Frigyes 2-4-6. körüli kert

Az önkormányzat idén első alkalommal írt ki pályázatot a társasházi udvarok, belső kertek „zöldítésére”. A pályázat célja egy olyan támogatási forma kialakítása, amelyben a közösségek összefogásával, az önkormányzat szakmai és anyagi segítéségével a társasházak jelenleg nem használt, burkolt, rendezetlen, funkció-szegény, felújításra szoruló belső területeinek megújítását segíti. A pályázat további célja a kerületi zöldfelületi-rendszer minőségi és mennyiségi javítása, a lakóterületek szabadtéri rekreációs lehetőségeinek bővítése, a lakótömbök belsejében a nagyobb, összefüggő zöldfelületek kialakításának támogatása.

A szakmai zsűri javaslata alapján összesen közel 4 millió forint összegben támogatást kapott:
1. hely Angyalföldi út 36-38.;
2. hely Reitter Ferenc u. 58.,
3. hely Raoul Wallenberg u. 2.;
4. hely Kassák Lajos u. 48.

A Védnökségi Pályázatok és az Udvarzöldítési Pályázat támogatási szerződését a Kertbarát Konferencia keretében írták alá. A tanácskozáson szóltak – többek között – az előkerti esztétikáról, évelőhasználati ötletekről, és a tápanyag utánpótlás jelentőségéről.

 

Forrás: budapest13.hu

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.