szombat, augusztus 24, 2019
Civil Hírügynökség

Rólunk

Célunk

Néhány elkötelezett ember (akik a civil kurázsi érvényesülését fontosnak tartjuk), megálmodtuk és most meg is valósítottuk azt a vállalkozást, mely a civil szervezeteknek segít látszani, hangjukat hallatni. Célunk, hogy a civil szektor központi információs és hírszolgáltatójaként tudjuk segíteni a szervezeteket. A Civil Hírügynökség elhatározása, hogy a nonprofit szervezetek számára egy olyan adatbázis alapú, dinamikusan megújuló, civil szervezetek igényeire mért, folyton bővülő szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs felületet hozzon létre, üzemeltessen és fejlesszen, ami megfelel a kor elvárásainak, a civil szervezetek igényeinek és a híreket kereső-böngésző látogatóknak egyaránt, legyenek ők akár magánszemélyek, akár valamely sajtó képviselői.

Küldetésünk

A Civil Hírügynökség azzal a küldetéssel kezdi meg működését, hogy állandó civil felületet épít ezen a weboldalon és támogató médiafelületeken, ahol lehetőséget kíván biztosítani minden civil szervezetnek (kicsinek és nagynak egyaránt) a megjelenésre. Segíti a civil szervezeteket híreiknek a médiához való eljuttatásában, egymás megismerésében, valamint a hatékony és szakszerű kommunikáció napi gyakorlattá tételében.

Stratégiánk

A szolgáltatás ötletét a civil szervezetek körében tapasztalt kommunikációs területen meglévő hiányosságok hívták életre. A szervezetek a szakmai munkájuk mellett kevés figyelmet tudnak fordítani a professzionális kommunikációs tevékenység kialakítására, üzemeltetésére. Ezen hiányosság miatt láthatóságuk kismértékű, pedig mind a pályázati környezet, a társadalmi környezet, mind pedig tagságuk, nagyobb jelenlétet, hatékonyságot igényelne ezen a területen. A szervezetek korlátozott forrásaik, projekt ciklusaik, változó stábtagok miatt a szektorra jellemző sajátosságokra épülő szolgáltatást állítottunk össze, mely alkalmazkodik a nem piaci alapon működő szervezetek körülményeihez, elvárásaihoz, de törekszik a professzionális szolgáltatás elfogadtatására és meghonosítására körükben, számukra is elérhető áron.

Minden civil számára fontos, hogy céljai, tevékenysége láthatóvá váljon minél szélesebb körben, nem csak saját tagjai, közvetlen környezete és pártolói számára! Ezt mi úgy kívánjuk elősegíteni, hogy az ország minden működő civil szervezete számára lehetővé tesszük, hogy az oldalon működtetett hírfeltöltő felületen keresztül rendszeresen hírt adhassanak magukról.

Az együttműködő szervezeteknek láthatóságot szeretnénk biztosítani, amely nem csak a szervezet számára fontos, hanem mindenkinek, aki a civil ügy és a civil szféra iránt érdeklődik, avagy elkötelezett támogatója annak.

A hírek, tudósítások rendszeressége alapján nyomon követhető, hogy a szervezet céljai érdekében mit tesz. A hitelesség ma már kulcskérdés. Itt, ezen a civilekkel foglalkozó hírportálon még a kicsi, regionális szervezetek is lehetőséget kapnak arra, hogy láthatóak és hitelesek legyenek!

Megkönnyítjük az információ áramlását

  • a szervezetek között. Így értesülhetnek egymás munkájáról, ötleteket kaphatnak és adhatnak egymásnak ismeretlenül is.
  • a támogatók és a szervezetek között. Önkéntesek figyelhetnek fel rá, hogy nem messze tőlük olyan célért dolgozik valaki, amiért ők is szívesen tennének.
  • a támogatók és szervezetek között. Cégek és magánszemélyek is szívesebben tesznek felajánlásokat, ha egy civil szervezet munkájáról, konkrét eredményeiről folyamatosan tájékoztatást kapnak, tevékenységük látható, átlátható.

Hírszolgáltatásunk és minden rendelkezésre álló eszközünk azt a célt szolgálja, hogy maguk a szervezetek, aktivistáik és önkénteseik, valamint a társadalom érdeklődő tagjai, s nem utolsósorban pedig az érdeklődő média tagjai értesüljenek a legfrissebb, hasznos információkról. Nem pusztán híreket, hanem hír- információs- tudásbázist kívánunk létrehozni.

Szeretnénk kiszolgálni és szolgálni a civil szféra ügyét.