szerda, június 19, 2019
Civil Hírügynökség

Pályázat rendezvények megvalósítására

palyazat-170201

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet. Cél a magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása.

Ezen altémában pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra:
1. programra/rendezvényre,
2. programsorozatra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó.

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 201108/123
Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:2018. október 1.–2019.szeptember 30.

Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására
• 3.000.000 Ft-ot nem meghaladó támogatási összeg esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként;
• a 3.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatási összeg esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadói tiszteletdíj,
• bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
• csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem),
• jutalomkönyvek vásárlása.
• reklám- és propagandaköltség – maximum az igényelt támogatási összeg 10%-a (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
• szakmai anyagköltség (a betétlapon részletezett költségvetés tartalmazza a felhasználandó tételek pontos megnevezését),
• szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem igényelhető/nem elszámolható),
• szállítási költség,
• utazási költség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Üzemeltetési és fenntartási kiadásokra (rezsiköltség) támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Határon túli pályázó esetében – amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal – a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint. Támogatott pályázat esetén felhívjuk határon túli pályázóink figyelmét, hogy a lebonyolítónak – az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban szereplő pontban leírt feltételeknek megfelelően, kötelező regisztrálnia.

Határidő: 2018. szeptember 24.

Bővebben: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/ismeretterjesztes-kornyezetkultura_180924

 

Forrás: nka.hu

Friss műsorok

Comments are closed.