szerda, március 20, 2019
Civil Hírügynökség

Pályázat művészeti szakmai programok támogatására

palyazat-160609

A Magyar Művészeti Akadémia MMA-18-P kódú pályázata

1. A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.

3. A támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

4. A támogatottak köre
Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, valamint az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2017. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja.

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2018. március 19, 23:59 óráig nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login

Bővebben: http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/muveszeti-program-palyazati-kiira-2

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.