szombat, május 27, 2017
Civil Hírügynökség

Pályázat a foglalkoztatás és az életminőség javításáért

palyazat-170201

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-16 kódszámú) felhívás.

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
2. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
3. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
4. Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
6. Közalapítvány (GFO 561);
7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 15,220 milliárd Ft.

Határidő: 2017. október 02.

Kapcsolódó pályázatok
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – https://www.palyazat.gov.hu/top-141-16-a-foglalkoztats-s-az-letminsg-javtsa-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel-1

 

Forrás: palyazat.gov.hu

Friss műsorok

Comments are closed.