szerda, január 16, 2019
Civil Hírügynökség

Pályázat az agrárágazati szervezetek számára

palyazat-160609

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató az agrárágazati szakmai érdekeket képviselő civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve nyílt pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására.

A pályázati támogatás célja
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:
a) amennyiben a szervezet tevékenységét külön jogszabály szabályozza, az abban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátásához szükséges költségekhez;
b) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
c) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.
A támogatás általános működési költségekre, és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységre nem igényelhető!

A pályázók köre:
• Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:
• székhelyük Magyarországon van,
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő, és 2016. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok,
• az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
• tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
• érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint letétbe helyezték, illetve közzétették.

A kiírás feltételeinek megfelelő szervezetek pályázatát várjuk a felhívásban szereplő módón és határidőn belül, azaz 2018. március 8. – április 5. között.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Bővebben: kormany.hu

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.