hétfő, július 23, 2018
Civil Hírügynökség

Pályázat állatmenhelyet működtető szervezetek számára

kutyamenhely-170703

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: FM) a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A pályázati támogatás célja a nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
2. területrendezés;
3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
6. a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
7. a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
8. orvosi eszközök, itatók, etetők, chipleolvasó, illetve nagynyomású mosó-, fertőtlenítőgép beszerzése ;
9. alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése, korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli világítás kialakítása, korszerűsítése).

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:
• az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
• kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
• a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
• a kedvezményezett szervezet, vagy az állatmenhely általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

Határidő: 2017. július 31.

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.