vasárnap, október 21, 2018
Civil Hírügynökség

Összefogás a minőségi közszolgáltatás érdekében

kadarkut-180407

Öt önkormányzat és egy szociális szövetkezet a résztvevője annak a térségi összefogásnak, amely több mint 247 millió forintos pályázati forrás felhasználására nyert támogatást Kadarkút körzetében. A minőségi közszolgáltatások kialakítását és széles körű elérését szolgáló program az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósulhat meg.

A most induló projektnek köszönhetően a következő 2 évben megpezsdül az élet Kadarkúton, Szilvásszentmártonban, Csökölyben, Zselickislakon és Rinyakovácsiban – véli Karsai József kadarkúti polgármester. – Az 5 település önkormányzata és a SZOLTIVA Szociális Szövetkezet annak érdekében fogott össze, hogy a humán közszolgáltatások – ilyen többek között a művelődési ház, a könyvtár, a szociális szolgáltatás, az oktatás-nevelés, a sport és az önkormányzati munka – feltételeit javítsuk, és a lakosság számára széles körűen és könnyen elérhetővé tegyük.

A „Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című pályázat megvalósítása során egyrészt a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára nyílik lehetőség szakmai tudásuk gyarapítására, új módszerek elsajátítására, képességfejlesztésre, továbbtanulásra, képzéseken való részvételre. Olyan témákban bővíthetik tudásukat, aminek különös haszna van a napi munka során: ilyen például a szociális területen dolgozóknak az ifjúságsegítés, a szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal való foglalkozás, a mediáció; az óvodapedagógusoknak pedig a gyermekvédelem, a fejlesztés és a környezeti nevelés. A tapasztalatok kicserélését a rendszeresen tartott esetmegbeszélések, a szakmai napok és a workshopok teszik majd lehetővé.

A projekt másik fontos célközönsége a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság. Számukra rendkívül sokszínű programválasztékot kínálnak a következő 20 hónapban: a személyiség és szemléletformáló előadásoktól kezdve a tematikus táborok és klubok, angol és német nyelvi képzések szervezésén át egészen a szórakoztató rendezvényekig. Kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal korosztályra, s rajtuk keresztül a családokra. A tervek között szerepelnek tematikus szünidei programok, sportnapok és családi napok, csoportos kirándulások és versenyek. Különös törődést kapnak majd a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik számára mind az öt település ösztöndíj lehetőségét teremti meg.

A pályázatot megvalósító öt önkormányzat számára fontos cél, hogy a programok eredményeként csökkenjenek a területi különbségek a kistelepülésen elérhető szolgáltatások minőségében és mennyiségében. A 4200 fős kadarkúti, szilvásszentmártoni, csökölyi, zselickislaki és rinyakovácsi lakosság ne érezze hátrányát annak, hogy nem nagyvárosban él.

A “Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosító számú projekt az Európai Unió és a magyar költségvetés 247 911 567 Ft-os támogatásával valósul meg.

 

Forrás: onkormanyzat.mti.hu

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.