kedd, szeptember 17, 2019
Civil Hírügynökség

Nyílt vitát az MMA működéséről!

nemma-fejlec-151109

“Bebizonyosodott, hogy a Magyar Művészeti Akadémia méltatlan minden ráruházott jogra és az ajándékba kapott – valójában hűtlenül kezelt – milliárdos közvagyonra. A közgyűlésen történtek megmutatták, hogy az MMA antidemokratikus, kirekesztő, testületi tagjait pedig agresszív indulatok vezérlik” – a magyar kultúra szabadságáért és függetlenségéért fellépő Szabad Művészek csoport közleménye.

A közgyűlésen – teljesen legitim módon –, néhányan hozzá szerettek volna szólni a kultúra területét érintő közügyhöz, vitát kezdeményezni az NKA-MMA viszonyról. Mégpedig azért, mert a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvénymódosítást nem előzte meg semmilyen társadalmi vita. Sem a kormányzat, sem az MMA nem volt kíváncsi az érintettek, a független alkotók és az állampolgárok álláspontjára. A magyar kultúra létrehozása, fenntartása és a kultúrához való hozzáférés közügy. Az ezt gyökeresen befolyásoló döntéseknek nyilvános társadalmi vita tárgyát kell képezniük.

Mi volt az NKA mostanáig?

Az NKA alapításakor deklarált célja volt, hogy ne csak hozzájáruljon a magyar kulturális értékek megőrzéséhez, hanem támogassa az új, illetve megújuló törekvéseket a magyar kultúra minden területén. A támogatásokon keresztül szándékoltan csökkentse a különböző társadalmi csoportok kultúrához való hozzáférési esélyeinek különbségeit. Az NKA fő célja és feladata az esélyteremtés volt.

Az NKA szakmai függetlenségét biztosította, hogy a szervezet működési elveit és céljait a minisztériumtól részben független, tíz fős bizottság dolgozta ki. A szakmaiság másik pillére a szakmai kollégiumok rendszerének felállítása lett. A működés során felmerülő számos problémára adott válasz a rendszer fokozatos lebontása és az autonómia csökkentése volt.

Az MMA saját szűk csoportérdekei mentén képzeli el a kultúra támogatását. A múlt felé forduló tevékenységével csak üres, semmire sem használható tartalmakat hoz létre, kulturális környezetszennyezés, amit maga után hagy.

Mire kell az NKA az MMA-nak?

Az elmúlt években a széles társadalmi támogatottságot hazudó köztestület kormányzati segédlettel a kultúra minden területére kiterjesztette hatalmi befolyását. A napokban nyilvánosságot kapott előterjesztés szerint befejeződni látszik az állami szerepvállalás kiszervezése az MMA-nak. Egy olyan szervezetnek, amely semmilyen elképzeléssel nem rendelkezik a kortárs kultúráról és az abban való produktív és előremutató szerepvállalásról. Nincsen elképzelése arról, melyek a magyar kultúra igazán támogatásra szoruló, forráshiányos területei, milyen függetlennek lenni, szakmai szempontok szerint működni.

Az elmúlt időszakban megkapott milliárdok és a hozzákapcsolt hatalom pedig még mindig nem elég: most már az NKA is kell. Kell az egyharmada a stratégiai döntéseket hozó Bizottságnak, kell az egyetértési jog – egészen pontosan vétójog – az alelnök kinevezésével, illetve a szakmai kollégiumok pénzügyi kereteinek elosztásával kapcsolatban. Ezzel tovább csökken a szakmai szervezetek befolyása a támogatási keret elosztására. Biztosra mennek persze, a szakmai szervezetek között már eddig is jelen volt az MMA, ezzel azonban minden szinten be lenne betonozva az NKA-ba.

Hogy miért, annak csak egyetlen oka lehet: a kontroll. A totális ideológiai és pénzügyi ellenőrzés a teljes kulturális terület, a művészcsoportok, alkotók, közösségek fölött. Ez pedig elfogadhatatlan, mert a demokrácia lényegével összeegyeztethetetlen.

Eddig és ne tovább!

Nemet mondunk a közpénzzel kitömött szervezet további hizlalására! Elég volt a ragacsos nemzeti mázzal leöntött küldetéstudatból! Elég volt a kultúrára fordítható közvagyon szabad rablásából és a minden szakmaiságot büszkén nélkülöző dilettantizmusból. Mindenekelőtt elég volt a hatalmi arroganciából. Ezt a pénzt mi – adófizetők – adtuk, adjuk össze, és nem hagyjuk, hogy ellopják! Attól, hogy Magyarország kormánya erőszakkal alaptörvénybe foglalt és köztestületté léptetett elő egy civil szervezetet, az MMA még nem lesz legitim.

Az alkotmánybíróság 2014.05.27-én 18/2014. (V. 30.) számú határozatában a következőket rögzítette: „Az Alkotmánybíróság megállapítja: a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 7. §-a alkalmazásával összefüggésben az Alaptörvény X. cikk (1) és (3) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagságának mindenkori összetétele, szervezeti felépítése és működése megfeleljen a művészeti szabadság alkotmányos értékének.”

Az MMA a legkevésbé sem felel meg a művészeti szabadság alkotmányos értékének, a Magyar Művészeti Akadémia arra jött létre, hogy megfojtsa azt. Az MMA illegitim, a kiépülőben lévő illibeláris rendszer egyik legjellemzőbb szimbóluma és eszköze, az NKA fölötti kontroll pedig megteremti a cenzúra intézményes kereteit Magyarországon.

Tények és adatok

NKA – a független kultúra támogatója.
MMA – egy, az Alaptörvénybe erőszakkal belefoglalt civil szervezet.
NKA – 1993-ban az Országgyűlés hozta létre elkülönített pénzalap státusszal.
MMA – 1992-ben 22 művész hozta létre, világnézeti alapon.
NKA – az ötös lottó járulékbevételének 90%-át fordítják kulturális programok támogatására, ez közel 7 milliárd forint
MMA – idén 5,27, jövőre 6,63 milliárd éves költségvetéséből 360 millió forintot fordít pályázati programok támogatására.

Felhívás!

Mi, Szabad Művészek arra hívjuk fel az érintett szakmai szervezeteket, hogy amennyiben ez a tervezet megvalósul, ne legyenek részesei egy ál-egyeztetési folyamatnak. A semmire-sem-jó egyharmadért ne hagyják, hogy velük és nevükben játsszák el a demokráciát. Ne tegyék lehetővé, hogy rájuk hivatkozva az MMA vagy az EMMI kinyilatkoztathassa, hogy létezik itt még szakmai autonómia. Ezzel szemben közösen kényszerítsünk ki valódi, nyílt vitát az NKA-ról és MMA-ról, létrejöttének körülményeiről, jövőbeli szerepéről! Ennek érdekében a Szabad Művészek a napokban egy kampányt indít, amelyben számítunk a szabad magyar kortárs alkotók, művészek és szakmai szervezeteik, a kultúra területén dolgozók támogatására, részvételére és aktív együttműködésére.
Az MMA kirekesztő, a művészet szabad!

Nyílt vitát az MMA működéséről!

Kérünk az alábbi email elküldésével segítsd a vita megvalósulását,
a magyar kortárs kultúra jövőjének felelős végiggondolását,
valamint a társadalmi nyilvánosság helyreállítását,
Köszönjük!

Tisztelt Fekete György,
Érintett állampolgárként kérem, hogy vállalja a nyílt vitát az elnöki működésével, illetőleg a Magyar Művészeti Akadémia szakmai és gazdálkodási kérdéseivel – különös tekintettel a Nemzeti Kulturális Alapot érintő törvénytervezet társadalmi vitát nélkülöző előkészítésével – kapcsolatban Gulyás Mártonnal és a Szabad Művészek csoporttal.

Aláírás
————————————-
a levél tárgya ez legyen:
Nyílt vitát az MMA működéséről és Fekete György elnöki tevékenységéről!

MMA titkárság címe:
titkarsag@mma.hu

másolatban kérünk küldd el erre a címre is:
slejmshow@gmail.com

valamint az EMMI-nek is:
info@emmi.gov.hu

Forrás: beküldött hír

Friss műsorok

 • Cím: Fogyasztóvédelem – Igazságügyi szakértés – könnyűipari termékek
 • Hossz: 56:30
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő

1/7. Mikor és hogyan forduljunk igazságügyi szakértőhöz, ha panaszunk van? Hogyan válasszunk szakértőt? Ki fizeti és mire jó a szakértői vélemény?

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Gázkészülékek javítása és karbantartása
 • Hossz: 56:56
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Horváth Zoltán gázkészülék szervízvezető

1/6. Háztartásokban használatos gázkészülékek karbantartásával, javításával és vásárlásával kapcsolatos panaszok és azok elkerülése érdekében való felkészülés és teendők.

 

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés 2.rész
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök és szervízvezető

1/ 5. Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök, szervízvezető

1.4  Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés

Comments are closed.