szerda, március 20, 2019
Civil Hírügynökség

Mulasztások és súlyos jogsértések

pszicho-151026

Sérültek a panaszosok alapvető jogai, az ellátás, a korlátozás-elrendelés alapvető jogállami garanciái a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Pszichiátriai Osztályán – állapította meg két beadvány vizsgálatában az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman a jogsértő gyakorlat megszüntetése érdekében részletes ajánlásokkal fordult a kórház főigazgatójához.

Az első panaszos beadványában beszámolt arról, hogy önként kérte felvételét a Pszichiátriai Osztályra. Veszélyeztető magatartást nem tanúsított, ennek ellenére és ellenkezése dacára erős gyógyszerekkel kémiai korlátozást alkalmaztak nála. Amikor otthonába távozott, a pszichiátria megkereste a jegyzőt, hogy vigyék vissza a kórházba. A visszaszállítása után szedálták, majd amikor újra eltávozott, akarata ellenére a mentők és a rendőrök ismét beszállították a pszichiátriára. Újra kémiai korlátozást alkalmaztak rajta, és elvették a lakása kulcsait. A pszichiátriai felvétel jogszerűségét nem vizsgálták, bírósági szemlére nem került sor a kórházban, a kémiai korlátozásokról a betegjogi képviselőt sem értesítették. Mivel kitartóan ragaszkodott a távozásához, végül a hozzátartozói segítségével haza engedték.

A másik panaszost akarata ellenére szállították be a pszichiátriai osztályra, amiről a kórház a bíróságot másnap értesítette. Az igazságügyi szakértő azonban már a felvétel szükségességét, jogszerűségét vizsgáló hivatalos bírósági szemle elrendelése előtt, a beszállítás napján elkészítette a szakvéleményét. A szemle után – amin a panaszos részt sem vett – a bíróság elrendelte a kötelező gyógykezelést. Ez ellen 8 napon belül lehetett volna fellebbezni, de panaszossal nem közölték a határozatot, miután pedig az ügygondnok a megkérdezése nélkül lemondott a fellebbezési jogáról, a végzés jogerőre is emelkedett. A panaszost végül három nap múlva engedték el, csak később értesült arról, hogy a szemlén a kötelező pszichiátriai gyógykezelését rendelték el.

A biztos a panaszokat kivizsgálva több súlyos visszásságot is feltárt. Jelentésében megállapította, hogy sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot a gyakorlat, amely szerint az önkéntes felvételi kérelem formanyomtatványát nem az előírt adattartalommal használják. A kórház verziójában ugyanis szerepel olyan kitétel, amely szerint aláírásával a beteg automatikusan lemond a bírói szemle megtartásáról.

Kiderült, hogy a két ügyben a kémiai korlátozó intézkedések, vagyis az akarat megtörésére alkalmas nyugtatószerek tájékozott beleegyezés nélküli alkalmazását és a fizikai korlátozást, azaz az osztály elhagyásának megakadályozását hiányosan, nem az előírt módon vagy egyáltalán nem dokumentálták, így utólag az eljárások indokoltsága sem állapítható meg.

Székely László ombudsman kiemelte, hogy a gyógyintézet elhagyásához való jog érvényesülése szempontjából különösen lényeges az önkéntes felvétel és a sürgősségi felvétel elhatárolása. Ha egy beteg az önkéntes gyógykezelésekor veszélyeztető magatartást tanúsít, akkor a törvény alapján a sürgősségi eljárásrendet kell alkalmazni, értesíteni kell a bíróságot, kérni kell a beteg szemléjét. Ám amennyiben ilyen helyzetről nincsen szó, a felvételét önkéntesen kérő betegnek joga van ahhoz, hogy akár a kezelőorvos tájékoztatását is mellőzve elhagyja a gyógyintézetet. Ez esetben a beteg személyes szabadsághoz való jogát sérti, ha akarata ellenére visszavitetik a kórházba.

A jelentés rögzíti, hogy súlyosan aggályos az a gyakorlat, amely szerint a kórház civil, vagyis külső személyeket (helyi elöljárót, ismerőst, munkatársat) tájékoztat az érintett pszichiátriai kezeléséről és erre hivatkozva kéri fel őket a beteg visszaszállítására. A bírói szemle kezdeményezéséhez használt elavult, a hatályos jogszabályok tartalmát nem követő nyomtatvány alkalmazása sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot. Az ombudsman szerint alapvetően szemben áll az érintettek jogaival és a jogállamiság elvvel az, hogy a kórház a járásbíróság értesítését megelőzően, kirendelő határozat hiányában egyszerűen csak felkért egy, épp az épületben tartózkodó igazságügyi szakértőt a szakvélemény előzetes elkészítésére.

A betegek alapvető jogainak hatékony védelméhez szükséges intézkedések megtétele érdekében az alapjogi biztos több ajánlást küldött a kórház főigazgató főorvosának. A betegekről vezetett egészségügyi dokumentáció legyen naprakész és pontos, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen a felvétel a pszichiátriai gyógykezelésre, különösen ügyelve az önkéntes és a sürgőségi felvétel jogintézményének helyes alkalmazására és a betegek nyilatkozatainak dokumentálására. A gyógyszerezés során tartsák tiszteletben az emberi méltóságot és a betegek önrendelkezési jogát.

Az ombudsman azt javasolta a kórház igazgató főorvosának, gondoskodjon a dolgozók képzéséről, hogy egyértelműen különbséget tudjanak tenni a veszélyeztető és közvetlen veszélyeztető magatartás között, és eszerint mérlegeljék az eljárási lehetőségeiket, az intézmény elhagyásának jogát. A korlátozó intézkedés alkalmazására kizárólag veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető magatartás esetén kerüljön sor, az annak alapjául szolgáló konkrét cselekmény, állapot pontos rögzítésével. Az adatlapok a hatályos jogszabályokkal összhangban tartalmazzák a teljes körű dokumentációt, az elrendeléséről pedig a betegjogi képviselőt, valamint a beteg törvényes képviselőkét megfelelő időben és módon tájékoztassák – ajánlotta a Petz Aladár Megyei Oktatókórház igazgató főorvosának Székely László, az alapvető jogok biztosa.

 

Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Friss műsorok

 • Cím: Fogyasztóvédelem – Igazságügyi szakértés – könnyűipari termékek
 • Hossz: 56:30
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő

1/7. Mikor és hogyan forduljunk igazságügyi szakértőhöz, ha panaszunk van? Hogyan válasszunk szakértőt? Ki fizeti és mire jó a szakértői vélemény?

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Gázkészülékek javítása és karbantartása
 • Hossz: 56:56
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Horváth Zoltán gázkészülék szervízvezető

1/6. Háztartásokban használatos gázkészülékek karbantartásával, javításával és vásárlásával kapcsolatos panaszok és azok elkerülése érdekében való felkészülés és teendők.

 

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés 2.rész
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök és szervízvezető

1/ 5. Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök, szervízvezető

1.4  Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés

Comments are closed.