szombat, augusztus 24, 2019
Civil Hírügynökség

Módosulhat a gyermekeket kezelő kórházak házirendje

gyermekkorhaz-190212

A kórházi ellátásra szoruló gyermekeket kísérő szülők benntartózkodásának lehetősége: a biztos ajánlásai nyomán a minisztérium komoly változtatásokat ígért

Megkezdődött a felnőtt korú kísérők kórházi benntartózkodására vonatkozó szabályok és a finanszírozási háttér felülvizsgálata. A gyermekeket kezelő kórházak házirendjei is módosulhatnak: nem lesz díjfizetéshez köthető a benntartózkodás lehetősége. Ezt válaszolta Székely László ombudsman javaslataira az egészségügyért felelős államtitkár. Az alapjogi biztos üdvözölte a kezdeményezése nyomán elindult változtatások szándékát és irányát.

Az alapvető jogok biztosa 2018 decemberében kiadott jelentésében megállapította, hogy a 2010-es ombudsmani vizsgálat és ajánláscsomag dacára eltérő, olykor pedig súlyosan aggályos, indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak a kórházakban kezelt gyermekek mellett tartózkodó szülők elhelyezésének feltételei. Ennek hátterében az ombudsman a jogszabályi keretek és a finanszírozási szabályok elégtelenségét azonosította. Székely László szülői panaszbeadványokat kivizsgálva a 2018 végén kiadott jelentésében is a szemléletváltás fontosságát emelte ki, illetve a gyermeki jogokat tiszteletben tartó megoldások alkalmazását kérte a kórházaktól és a szaktárcától.

Rámutatott, hogy a 2010-ben megfogalmazott ajánlások teljesítésének elmaradása, a kórházakban a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartást, a szülők benntartózkodásának lehetőségét biztosító egységes jogi követelményrendszer, az elhelyezési szint minimális követelményeit szavatoló finanszírozási megoldások hiányában sérül a jogbiztonság követelménye, csorbulnak az érintett gyermekek jogai.

A jelentésben szerepel az is, hogy önmagában a gyermekkel való benntartózkodást nem lehet díjfizetéshez kötni. A térítésmentes szülői elhelyezés körülményeit, komfortfokozatát rögzítő minimumszabály hiánya azonban épp e jogosultság tényleges érvényesülését gátolja. Így ugyanis a szülő akár a gyermek ágya melletti széken töltheti az éjszakát, az épületben máshol rendelkezésre álló, az osztályon kívüli mosdót használhatja. A biztos kiemelte, hogy ellentétes a törvényi rendelkezésekkel, így sérti a jogállamiság elvét és nem egyeztethető össze a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával sem, hogy egyes házirendekben engedélyhez kötik és térítési díjat írnak elő, ha a szülők a kórházban ápolt gyermekük mellett szeretnének tartózkodni.

Székely László ombudsman felkérte az egészségügyért is felelős emberi erőforrások miniszterét, hogy alkossa meg a felnőtt korú kísérők, tehát a szülők, a törvényes képviselők, más közeli hozzátartozók kórházi benntartózkodását biztosító részletes szabályokat, valamint a méltó elhelyezés körülményeit szavatoló minimumstandardokat, továbbá annak feltételeit, hogy mikor lehet mentesíteni a felnőtt kísérőt térítési díj megfizetése alól. A biztos kezdeményezte a jelenlegi helyzetet folyamatosan javító finanszírozási háttér megteremtését. Javasolta a miniszternek, hogy a jelentést tegye hozzáférhetővé a gyermekek számára fekvőbeteg-ellátást nyújtó valamennyi állami egészségügyi intézmény számára.

A minisztérium egészségügyért felelős államtitkára válaszában egyetértett a jelentés megállapításaival. Jelezte a biztosnak, hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Tagozatát kérte fel a felnőtt kísérő benntartózkodását szabályozó jelenlegi joganyag felülvizsgálatára, a méltó elhelyezést szavatoló minimumstandardok kapcsán pedig javaslattételre. Az államtitkár ezzel összhangban ígéretet tett a finanszírozási háttér áttekintésére és a benntartózkodásra jogosult személyi kör pontosítására is.

A szaktárca az új, teljes körű szabályozási javaslatot a kísérő személyek ellátásának finanszírozására vonatkozó joganyag áttekintése után, a Tagozat javaslata alapján és a minisztériumon belüli egyeztetést követően terjeszti majd elő – tájékoztatta az államtitkár az alapvető jogok biztosát.

Az alapjogi biztos üdvözölte azt is, hogy a jelentése a minisztérium intézkedése nyomán eljut a gyermekek számára fekvőbeteg ellátást nyújtó valamennyi állami, illetve egyetemi fenntartású egészségügyi intézmény vezetőjéhez. Az államtitkár felhívta az intézményeket, hogy vizsgálják felül a beteg gyermek mellett benntartózkodó szülő elhelyezését érintő szabályzataikat, különös figyelemmel arra, hogy önmagában a benntartózkodásért nem kérhető térítési díj.

 

Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Friss műsorok

 • Cím: Fogyasztóvédelem – Igazságügyi szakértés – könnyűipari termékek
 • Hossz: 56:30
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő

1/7. Mikor és hogyan forduljunk igazságügyi szakértőhöz, ha panaszunk van? Hogyan válasszunk szakértőt? Ki fizeti és mire jó a szakértői vélemény?

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Gázkészülékek javítása és karbantartása
 • Hossz: 56:56
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Horváth Zoltán gázkészülék szervízvezető

1/6. Háztartásokban használatos gázkészülékek karbantartásával, javításával és vásárlásával kapcsolatos panaszok és azok elkerülése érdekében való felkészülés és teendők.

 

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés 2.rész
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök és szervízvezető

1/ 5. Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök, szervízvezető

1.4  Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés

Comments are closed.