hétfő, december 10, 2018
Civil Hírügynökség

Még lehet pályázni a Civil Díjra

Civil-Dij-logo-171213

A NIOK Alapítvány meghívja a civilszervezeteket, pályázzanak a Civil Díjra. A program keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el.

A pályázat fő céljai:
• A díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb projektjeiket (és ezzel segíteni a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait);
• A díjátadó gála keretei között egy évente ismétlődő, a szektor szereplőinek szóló esemény meghonosítása, amely a civilek és partnereik fontos találkozóhelyévé, a kapcsolatépítés megkerülhetetlen szereplőjévé válik.

A Civil Díjakat az alábbi kategóriákban osztjuk ki:
• Legnagyobb hatású projekt
• Legjobb kommunikációs kampány
• Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet és vállalat között)
• Legígéretesebb új szervezet
• Legsikeresebb adománygyűjtés
• Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt
• Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre vagy problémára reagál frappánsan)

Pályázati feltételek
A pályázaton bármely, Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű non-profit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével. A legjobb civil akció és új szervezet kategóriában magánszemélyek csoportja bejegyzett szervezet nélkül is beadhat pályázatot.

A pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak vagy 2017 során zárultak le.

A legígéretesebb új szervezet kategóriában olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2016. január 1. után alakult (a szervezet bírósági bejegyzése nem feltétele a pályázat benyújtásának).
Pályázatot több szervezet közösen is benyújthat.

A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj 2018 logó használatának jogát.

A pályázó szervezetek pályázatukkal hozzájárulnak, hogy a nonprofit.hu a döntőbe jutott és díjazott pályázati projekteket sajtó és egyéb csatornákon keresztül a nyilvánosság felé közzétegye.

A pályázatok elbírálása
A díjak odaítélésének általános szempontja, hogy a pályázott program céljában, eredményében és/vagy a megközelítés módszertanában kreatív, újszerű és jövőbe mutató megközelítésről tesz-e tanúbizonyságot.

A pályamunkákat szakmai bíráló bizottság értékeli kategóriánként kidolgozott szempontrendszer szerint (ld. alább). A bíráló bizottság hasonló színvonalú pályázatok esetén előnyben részesíti a kisebb, helyi, illetve kevésbé ismert szervezeteket, hiszen a díj egyik célja a civil szektor sokszínűségének megmutatása.

A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének és megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó rendelkezésre álló anyagokat és dokumentumokat csatolják. A bíráló bizottság a bírálati folyamat során szükség esetén további információkat kérhet be a pályázóktól pályázatukkal kapcsolatosan.

A bíráló bizottság tagjai a szektor ismert és elismert szakemberei, valamint olyan üzlet- és szakemberek, akik régóta támogatják a szektorban tevékenykedő civilszervezetek hatékony működését.

A bíráló bizottság tagjai:
Cseh Balázs – kuratóriumi elnök, Civil Iránytű Alapítvány
F. Tóth András – ügyvezető igazgató, Önkéntes Központ Alapítvány
Gáncs Kristóf – kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet
Gerencsér Balázs – igazgató, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Kempf Zita – újságíró, szerkesztő, NL Café
Liptay Gabriella – marketing és kommunikációs igazgató, KPMG Hungária Kft.
Molnár Csaba – közösségfejlesztési igazgató, MagNet Bank Zrt.
Móra Veronika – igazgató, Ökotárs Alapítvány
Paul Ágnes – ügyvezető igazgató, Organic Communications
Pistyur Veronika – ügyvezető igazgató, Bridge Budapest
Újhelyi Katalin – CSR tanácsadó
Ujvári Panna – kommunikációs vezető, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Varga Éva – társadalmi vállalkozások és befektetések független tanácsadója

A NIOK Alapítvány fenntartja a lehetőségét, hogy a bíráló bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.

Értékelési szempontok az egyes pályázati kategóriákban

Legnagyobb hatású projekt
• Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el
• A hatás mértéke a projekt teljes költségéhez viszonyítva
• Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték

Legjobb kommunikációs kampány
• Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
• A kampány eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést?)
• Elért emberek száma a költséghez viszonyítva

Legjobb együttműködés (vállalattal és/vagy más szervezetekkel)
• Mennyi ideig tartott/mennyi ideje tart az együttműködés
• Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz
• Közös aktivitások száma, mérete, hossza
• A felek által betett erőforrások típusainak (pl. pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége
• Az együttműködés eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést/bevételt)

Legígéretesebb új szervezet
• Eredmény (projektek, bevont emberek száma stb.)
• Olyan problémát céloz, amit mások nem? Vagy olyat, amit mások is, de teljesen máshogy?

Legsikeresebb adománygyűjtés
• Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
• Mennyire serkenti általában a magyar lakossági adományozási kedvet
• A kampány eredménye (bevétel/költségek, a költségekbe a fizetett munkaórákat is beleszámolva)

Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt
• Mennyire közérdekű a jogszabály, önkormányzati vagy egyéb döntés, amelynek módosítása/befolyásolása/megakadályozása kapcsán a projekt sikert ért el
• Hogyan és mennyiben sikerült befolyásolni az ezzel kapcsolatos döntés(eke)t
• Kiket és hogyan sikerült mozgósítani az eredmények elérése érdekében
• A változásnak mi a hatása és ennek a hatásnak mi a nagyságrendje (hatás mértékegysége és mértéke, pl. hány ember életét érinti)

Legjobb civil akció
• Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el
• A hatás mértéke az akció teljes költségéhez viszonyítva
• Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték
• Mennyire volt fontos 2017-ben az adott ügy Magyarországon, melyre spontán, gyorsan reagálva létrejött az esemény, megmozdulás

A bíráló bizottság az értékelés során az egyes kategóriákon belüli szempontokat nem külön-külön, hanem együttesen, összességében értékeli.

Pályázati folyamat
A pályázati anyagot az online pályázati űrlap kitöltésével kell benyújtani.
Az online pályázati űrlap elérhetősége:
https://goo.gl/forms/jNlE6jTWoAdC9EG42

A pályázatok beadásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati űrlappal együtt kötelező leadni 3 db, a pályázati anyaggal kapcsolatos fotót, amelyek felbontása legalább 640×360. Emellett lehetőség van a programhoz kapcsolódó egyéb anyagok, dokumentumok mellékelésére is. A fotókat és az esetleges egyéb anyagokat csatolmányként e-mailben vagy fájlküldő szolgáltatással (mammutmail, wetransfer stb.) lehet megküldeni, szintén a megadott határidőig a civildij@niok.hu e-mail címre.

A beadási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a bíráló bizottság nem bírálja el.

A pályázatokat kategóriánként bíráljuk el, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriát a pályázatban meg kell jelölnie. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatot adott esetben másik kategóriában (is) értékelje.

A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani.

Díjátadó gála
A díjátadó gála tervezett időpontja: 2018. április 17.
A díjátadó gála pontos időpontjáról és helyszínéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a civildij.hu oldalon, és a nonprofit.hu oldalon tájékoztatunk.

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetőek:
Tel: +36 1 315 3151
Email: civildij@niok.hu

 

Forrás: civildij.hu

Friss műsorok

Comments are closed.