Lakossági környezettudatos szemléletformálás - pályázat - Civil Hírügynökség
vasárnap, augusztus 19, 2018
Civil Hírügynökség

Lakossági környezettudatos szemléletformálás – pályázat

2018-04-18 Hírfolyam
palyazat-160114

Pályázat a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra.

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi Pályázati Felhívása a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

1. Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése – úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése – érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.

2. Ezt támasztja alá Támogató jogelődje – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság – által korábban készített felmérés eredménye, amely szerint bár a megkérdezettek mintegy 90 százaléka azt állította, hogy szelektíven gyűjti a körülötte keletkező hulladékokat, a valóságban mindössze 12-15 százalékuk tesz így.

3. A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg, fém, italos karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok) megfelelő, azaz szelektív, elkülönített gyűjtése fontos feltétele ezen hulladékok megfelelő kezelésének és a bennük lévő értékes másodnyersanyagok hasznosításának.

4. Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés.

5. Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, a Támogató által folyamatosan szervezett és lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintű, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.

6. A fentieknek megfelelően, jelen pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.

7. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos környezettudatos lakossági szemléletformálás érdekében a Támogató pályázati felhívást tesz közzé.

8. Az FM utasítás és jelen pályázati felhívás esetleges eltérő jogi és elszámolási rendelkezései tekintetében az FM utasításban foglaltak az irányadóak.

9. Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a III. fejezet 6. pontjában meghatározott jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit kell alkalmazni.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

1. A pályázat keretében megvalósítható
a. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
b. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
c. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával, illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).

2. A projekt
a. a környezeti nevelésre,
b. a környezettudatosság erősítésére,
c. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell, hogy irányuljon.

3. A pályázatból megvalósítható projektelemek többek között
a. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
b. belföldi, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút, melynél elvárás a közelség elvének érvényesülése (csak a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső létesítmények látogatása támogatható) és/vagy
c. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak) és/vagy
d. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő tábor (bentlakásos vagy napközis), amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.
A pályázatban legalább két különböző projektelem megvalósítása kötelező!
Bővebben: kormany.hu http://www.kormany.hu/download/c/ec/51000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s.zip#!DocumentBrowse

Határidő: 2018. június 06.

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.