szerda, december 19, 2018
Civil Hírügynökség

KPMG Felelős Társadalomért Program 2017

kpmg-171109

A KPMG 2017-ben is meghirdeti pályázati programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.

Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.

Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?
A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a 2018-as évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Pro bono szolgáltatás
A KPMG a pénzbeli támogatás mellett pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:
• Könyvvizsgálat
• Adótanácsadás

o Átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás
o Közvetettadó (áfa)-tanácsadás
o Személyi jövedelemadóval és TB-vel kapcsolatos tanácsadás
o Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás
o Adózási hírlevél
• Üzleti hatékonyság fejlesztése (vezetési tanácsadás)

o Szervezeti stratégia áttekintése és fejlesztése
o Szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése
o Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató területeken)
o HR tanácsadás (elsődlegesen támogató területeken)
o Költséghatékonysági átvilágítás
• Informatikai tanácsadás (vezetési tanácsadás)

o Informatikai rendszer bevezetés előkészítésének támogatása
o Projekt megvalósítási terv készítés támogatása
o Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése
• Pénzügyi tanácsadás

o Pénzügyi átvilágítás
o Üzleti terv elkészítésének támogatása
• Marketing és kommunikációs tanácsadás
• Számviteli tanácsadás
• Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai segítségnyújtás
• Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás
• Fenntarthatósági tanácsadás

2. Adomány működési költség támogatására
A KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 250 000 Ft, maximum 1.000 000 Ft.
A megpályázni kívánt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázónak jeleznie kell a jelentkezéskor, de a támogatás mértékéről a zsűri dönt.

3. Lecserélt számítógépek
A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel.

Pályázat beadási határideje: 2017. november 17. 15:00
Eredményhirdetés: 2018. január 26.
A Pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, független zsűri dönt.

A pályázat benyújtásának technikai feltételei:
• Teljes körűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek
• Alapító okirat másolata
• Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)
• Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
• Hitelesen aláírt nyilatkozatok (köztartozásról és közzétételről)
• A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai kódex, stb.

Bővebben: https://home.kpmg.com/hu/hu/home/rolunk/vallalati-felelossegvallalas/kozossegek/felelos-tarsadalomert-program.html

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.