vasárnap, december 9, 2018
Civil Hírügynökség

Kisgyermekkori konfliktuskezelés a mediáció eszköztárával

2017-11-21 Esemény, Hírfolyam
partnersHungaryAlapitvLogo1-151120

Ezúttal érdeklődőket invitálunk egy 3 napos akkreditált gyermekmediációs képzésre, melyet Budapesten tartunk november 29-30, december 1-i dátummal. A Partners Hungary Alapítvány 20 éves mediációs tapasztalattal rendelkező kollégái, kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, innovatív mediációs képzést fejlesztettek ki, nemzetközi gyakorlatra építve.

Napjainkban a kisgyerekkori agresszió és konfliktuskezelés nagy kihívást jelent a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. Ez a képzés, ehhez kíván egy komplex módszertant átadni a tréning résztvevőknek.

A tréning célja
• Módszerek átadása, amelyekkel a gyermekek érzelmi tudatosságának, valamint a szociális és érzelmi intelligenciájának fejlesztése lehetséges
• A társas helyzetekben előforduló konfliktusok kezelése, kisgyerekekre szabott mediációs módszertannal.

A program tartalmának rövid ismertetése
A társas kompetencia kialakulása hosszú tanulási folyamat eredménye. Az óvodáskor kitüntetett fontosságú szakasz abból a szempontból, hogy a gyermek milyen társas szerepeket vesz fel, és hogyan tanulja meg szabályozni érzelmeit. A családon kívül ebben a tanulási folyamatban az óvodának rendkívüli jelentősége van. A társas együttlét maga, valamint az, hogy a gyermek éppen egy tanulási folyamat elején tart, szükségszerűen fogják azt eredményezni, hogy az óvodában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, akár az agresszív megnyilvánulások is. A konfliktusok tehát elkerülhetetlenek, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek viselkedésétől és reakciómódjától.

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermek viselkedése soha nem ok nélküli, a legtöbb esetben felfejthető, milyen tényezők járultak hozzá a problémás viselkedéshez. A büntető/tekintélyelvű nevelés a tünetek (veszekedés, verekedés, kiabálás, stb.) pillanatnyi csökkentésére elég, de a valós megoldásokhoz a konfliktusok természetének megértése, valamint az érintettek bevonása elengedhetetlen. Ehhez pedig idő és megfelelő módszerek szükségesek.

A mediáció szemléletében, az érzelmeknek kiemelt szerepük van a konfliktusok megoldásában.
Nem létezik abszolút igazság, illetve ha mégis, akkor a felek sokszor nem abban találnak nyugalmat, hanem ha megértik saját érzelmeiket, reakcióikat, és képessé válnak befogadni a másik fél szempontjait is.

A kapcsolódás és a valahová tartozás érzése egyfajta védőfaktor a nehéz társas helyzetekben. Ezért, egy konfliktus során, az egyéni érzések mindig fontosak és érvényesek, amelyeket minősítés nélkül kell tudomásul vennünk; elismerésük a konfliktusok feloldásának első lépései. A strukturált, mediációs folyamat során, a mediátor a konfliktus résztvevőit a saját megoldásaik kidolgozására bátorítja.

A higgadt, szeretetteljes, odaforduló felnőtt magatartás agresszív vagy konfliktusos helyzetekben nem csak az életkori sajátosságok ismeretét, de önismeretet és önreflexiót is igényel.

Bár a konfliktusok, agresszív helyzetek kiváltó oka a felnőtt perspektívából bagatellnek tűnhet, a gyermek nézőpontjából a legkisebb, akarata ellen történt változás is komoly probléma. A közös és tartós megoldás első lépése a probléma megértése és az érzelmek megértése, amely során fontos, hogy bele tudjunk helyezkedni az érintettek nézőpontjába.

A tréning témái:
• Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek viselkedési sajátosságai a nehéz társas helyzetekben, amelyek észlelése és megértése a mediátornak segít a folyamat vezetésében.
• Konstruktív kommunikáció az igények, szükségletek mentén
• Kérdezéstechnika
• A mediátor kompetenciái
• A kisgyerekekkel történő mediáció fázisai
• A kiscsoportos problémamegoldás módszertana
• A pedagógusoknak szóló stressz- kezelés, erős érzelmek kezelése
A tréninget: Kukity Kriszta tréner-mediátor vezeti

Amit biztosítunk a 3 nap során
• A tréning elméleti alapvetéseit összefoglaló szakmai anyag
• ebéd
• kávé szünetekben frissítők

Alább találod az online jelentkezést, kérjük, hogy töltsd ki legkésőbb november 24-ig!
Jelentkezési lap – Gyermekmediációs képzés:
https://online-kerdoiv.com/index/view/hash/39c32f1a24671dacd2c1d7fe01defb52

A képzés ideje: 2017. november 29-december 1.
Helyszíne: Oktatóterem, 1075 Budapest, Károly krt. 3/A
Bővebb információ:
László Zsuzsa
Reyn projektvezető
email: laszlozs@partnershungary.hu

 

Forrás: beküldött hír

Friss műsorok

Comments are closed.