csütörtök, július 18, 2019
Civil Hírügynökség

Intézményvezetőt keresünk

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete munkatársat keres.

Munkakör Megnevezése: intézményvezető
Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Munkavégzés Helye: Családok Átmeneti Otthona 1., Százhalombatta
A Megbízás Időtartama: határozatlan
A Foglalkoztatás Jellege: teljes munkaidő
Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint

Az új munkatárs feladatai lesznek:
• felelősséggel tartozik az előírt intézményi dokumentumok teljes körű meglétéért és folyamatos aktualizálásukért;
• felelősséggel tartozik az intézmény által ellátott feladatok megszervezéséért és a vonatkozó jogszabályokban, támogatási szerződésben, együttműködési megállapodásban meghatározott ellátás folyamatos fenntartásáért;
• felelős az intézmény magas szakmai színvonalú és törvényes működéséért;
• felelősséggel tartozik a baleset-, illetve tűzvédelmi rendszabályok maradéktalan betartásáért;
• képviseli az intézményt;
• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, vagy szabályzat nem utal más személy hatáskörébe;
• együttműködik a társintézményekkel, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel;
• gondoskodik a szakmai etika normáinak betartásáról és betartatásáról.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:
• felsőfokú végzettség a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírása szerint;
• a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén szerzett, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat;
• a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer és a jogszabályi környezet széleskörű és alapos elméleti ismerete;
• szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy azt két éven belül megszerzi;
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
• ügyfelekkel szemben tanúsított segítőkészség és empátia;
• „B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott gépjárművezetői tapasztalat);

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
• intézményvezetői gyakorlat;
• szociális szakvizsga megléte;
• a szociális és gyermekvédelmi ellátásban szerzett gyakorlat;
• a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete;
• Százhalombatta városon belüli helyismeret és kiterjedt kapcsolatrendszer;

A jelentkezés feltételei:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• szellemi és fizikai cselekvőképesség;

Pályázati anyag összetétele:
• részletes – 1 évnél nem régebbi, önarcképes – szakmai önéletrajz;
• motivációs levél; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó általános program;
• a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;
• ajánlások;

Pályázati anyag benyújtásának módja:
• elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a pestmegye@voroskereszt.hu
e-mail címre elküldve;
• az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következő munkaköri kódot is szerepeltetni: „ Intézményvezető – 2/54/2018.”

Jelentkezés határideje: 2019. január 20.

A pályázatok elbírálásának menete:
• kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
• a kiválasztott pályázó (pályázók) egykörös személyi beszélgetésen vesznek részt a munkáltató budapesti telephelyén lévő irodaházban;
• csak az interjúra behívott pályázó (pályázók) kerülnek visszatájékoztatásra;
• Az álláshirdetés kiírója fenntartja a jogot, hogy a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül bármikor visszavonja (törölje).
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. január 25.
• Az álláshirdetés kiírója a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete fenntartja a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, és bármikor visszavonja (törölje).

A munkába állás általános feltételei:
• a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai végzettségeit, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseit igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;
• eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
A munkába állás legkorábbi időpontja: 2019. február 01.

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.