kedd, október 23, 2018
Civil Hírügynökség

Hősi halottak sírhelyének felújítására gyűjtenek

belabacsiKocser-160727

A történet, mellyel a kocséri Ézsiás Béla bácsi egy éve felkereste a Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoportot, folytatódik. Erről szeretnék egy rövid összefoglalót adni. Mi is történt az elmúlt egy évben?

Tavaly nyáron Béla bácsi levélben kereste meg a csoportot, melyben leírta életének egyik legmeghatározóbb eseményét. A történet, a belénk fektetett bizalom és remény arra ösztönzött minket, hogy felkaroljuk ezt az ügyet, és személyesen is felkerestük Béla bácsit és feleségét. Látogatásunk alatt felidézte nekünk az 1944. november 1-jei és az azt követő napok, hetek emlékeit. 11 ember halt meg akkor Kocséron, többen Béla bácsiék tanyáján vesztették életüket.

Akkor tömegsírba temették a halott katonákat név nélkül, majd 1948-ban a háború után újra temették a kocséri római katolikus temetőben. A sírt évtizedeken keresztül ápolták, többek között Béla bácsi is, de úgy érezte, hogy eljött az a pillanat, amikor a sírral kapcsolatos tudását, és gondozását is át kell adja a fiataloknak. Ekkor keresett meg minket, a Legyünk Kocsér Jó Gazdáit. Nálunk jó kezekbe kerül a kocséri hősi halottak emlékének ápolása és sírjuk gondozása is.

Az elmúlt egy év eredményeként elmondhatjuk, hogy a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály levélben tájékoztatott minket, hogy a jelzett sírhely hősi temetési helynek minősül. Folytatják a kutatást annak érdekében, hogy a jelzett sírban eltemetett elhunytakra vonatkozó esetlegesen fellelhető adatokat rendelkezésünkre bocsáthassák. Ezt a levelet 2015.október 21-én kapta a csoport, Béla bácsi halála után egy nappal. Bár e jó híreket nem érhette meg, de tudta, hogy a kutató munka elindult.

A „3 Jó Cselekedet – hogy az Álom valóság legyen” pályázaton keresztül egy ország ismerhette meg Béla bácsi történetét, mely nem csak számunkra, de a zsűri számára is megható volt. A pályázaton, a Legmeghatóbb kategóriában első helyezést ért el Béla bácsi szívügye a hősi halottak sírjának gondozása. Díjunkat Béla bácsi feleségének is elvittük. Marika néni nagy örömmel fogadott minket, a meghatódottság a díj láttán rögtön könnyeket csalt a szemébe. Nem tudta titkolni előttünk, és talán nem is akarta, hogy Béla bácsi elvesztése mennyire fájdalmassá tette mindennapjait. Szinte egy élet az amit Marika néni és Béla bácsi együtt leéltek, több mint 60 év. Csodálatos!

Beszélgettünk Béla bácsiról, az előttünk lévő feladatokról, és beszámoltunk a Honvédelmi Minisztérium kutatásának eredményéről. A Béla bácsi által említett Marázik név nem szerepelt a minisztérium hadi nyilvántartásában, ám Marika néni fényképes dobozából előkerültek a Marázi testvéreket ábrázoló fotók, és azokkal együtt felidézte Béla bácsi emlékeit. Ezekkel az információkkal ismét megkeressük a Honvédelmi Minisztériumot. Az akkor előttünk álló Múzeumok Éjszakájára is invitáltuk Marika nénit, hisz ott is megemlékeztünk egy-egy mécses gyújtásával az akkor elhunyt hősi halottakról. Örömmel és hálásan fogadta a meghívást, hogy gondozzuk a Hősi sírt és, hogy ápoljuk Béla bácsi szívügyét.

A történet pedig itt folytatódik, elérkeztünk ahhoz, amit Béla bácsi nagyon szeretett volna, a sír felújítását, egy új feliratot a már alig olvasható helyett, melyet ő még emlékeiben őrzött. A felújításhoz ő maga is hozzá szeretett volna járulni és engedjék meg, hogy most idézzem őt: „Tudom, hogy még nem említettem, de 2000 Ft-ot felajánlok erre. Hátha lesz még más is”.

E nemes feladat végrehajtásához tudjuk, hogy minden segítségre szükség lesz, ezért úgy gondoltuk, hogy nyitunk egy számlaszámot, melyre felajánlhatja bárki a „ Hátha lesz még más is” segítséget. Amennyiben lehetőségük van hozzájárulni az 1944 november 1-én elhunyt katonák sírhelyének felújítására, azt a következő számlaszámon tehetik meg: Kocséri Településfejlesztési és Turisztikai Egyesület Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100383-11405519 Hősi halotti sír alszámla.

Terveink és minden erőnk szerint idén november elsején már nem az olvashatatlan felirat alapján találhatja meg a sírt az, aki szeretne egy mécsest meggyújtani, hanem Béla bácsi által megálmodott és összefogás alapján elkészült „Hősi halált haltak 1944 november 1-én” felirat árulja el, hogy kik nyugszanak azon sírhelyen, sokáig őrizve ezáltal a kocséri hősi halottak emlékét.

Ádám Zoltánné
Legyünk Kocsér Jó Gazdái

Forrás: beküldött hír

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.