csütörtök, július 18, 2019
Civil Hírügynökség

Helyi Érték Program – pályázat

palyazat-170201

A helyi közösség a társadalmi összefogás és a szolidaritás megnyilvánulásának terepe. Sokszínű tevékenységének támogatását fontosnak tartjuk. Helyi Érték Programunk támogatására azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik.

A Helyi Érték Program célja helyi civil szervezetek, kezdeményezések támogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat.

A „helyi civil szervezet” jellemzően kistérségben, egy kisebb településen vagy nagyobb települések városrészeiben működik. A helyi közösség összefogásának alapja a közös identitás és közös érdek. A helyi közösség még áttekinthető emberi kapcsolatokból áll és homogén érdekközösséget tud alkotni. A helyi közösséget több generáció alkotja.

2018-ban első alkalommal hirdetjük meg a felhívást az alábbi feltételekkel:
Pályázatot egyesületek, alapítványok nyújthatnak be a felhívás mellékletében meghatározott településekről és pályázati körzetekből.
Egy pályázó szervezet egy projekthez igényelhet támogatást.

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
• helyi lakosokat, egy településen vagy lakókörzetben, kistérségben élőket/ tartózkodókat segítenek/ fognak össze /szolgálnak,
• helyben született kezdeményezések, ill. helyi igényeket elégítenek ki.

Pályázati kategóriák:

A. Jövő generációja
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítik a fiatalok bevonását a közösségekbe, jövőképük formálását és társadalmi felelősségvállalásuk erősítését. Fejlesztik kreativitásukat, új tanulási modellekkel ismertetik meg őket. Elősegítik szemléletformálásukat pl. hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők megismerésével, környezettudatosságuk erősítésével és hozzájárulnak a generációk közötti párbeszédhez, valamint az intergenerációs segítségnyújtáshoz.

B. Kultúra
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek a helyi közösség identitásának kialakítására, megerősítésére szerveznek, kezdeményeznek kulturális, szabadidős, közösségfejlesztő programokat, ápolják a helyi hagyományokat, szomszédsági ünnepeket szerveznek. Eseményeken keresztül be tudják mutatni közösségük értékeit mások számára.

C. Környezetvédelem, fenntarthatóság
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a helyi közösségeknek szebb, élhetőbb és zöldebb környezet kialakításában és fenntartásában, a környezettudatos szemlélet elsajátításában, város-vidék együttműködés erősítésében.

D. Társadalom
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek segítenek a hátrányos helyzetűekre, fogyatékkal élőkre, nagycsaládosokra, idősebb generációkra értékként és erőforrásként tekinteni és elősegítik társadalmi integrációjukat, a társadalmi párbeszédet.
Előnyben részesülnek továbbá azok a pályázatok, amelyekben érvényesül az alábbi szempontok valamelyike:
• Társadalmi innováció
• Önkéntesség
• Fenntarthatóság
A pályázaton támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:
• dologi kiadások (anyag és eszközköltség)
• szolgáltatási költségek (szállítás, étkezés, terembér, kommunikáció)
• személyi költségek (projektfelelős vagy önkéntes menedzsment, szakmai közreműködő)
Egy projekthez maximálisan igényelhető támogatás: 500.000 Ft.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 25 millió forint.
A támogatás 2019. május 1 – december 31. használható fel.
A pályázatok benyújtásának feltétele a szervezeti regisztráció, amelynek határideje: 2018. december 31. (meghosszabbított határidő!)

REGISZTRÁCIÓ és PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A regisztráció jóváhagyását követően lehet pályázatokat benyújtani 2019. január 4., péntek éjfélig (meghosszabbított határidő!)

A szakmai értékelésen sikerrel túljutott és közönségszavazásra bocsátott pályázatok benyújtóit 2019. február közepéig írásban (email) értesítjük.
A sikeres pályázatok az értékelés második fázisában közönségszavazáson vesznek részt. Körzetenként maximum 3 projektre lehet majd leadni a szavazatokat – tervek szerint – 2019. április 1-21. között a MOL Nyrt. benzinkút-hálózatának kijelölt kútjain.
A részletes pályázati felhívást és költségvetési mellékletet a letölthető dokumentumok között találja.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK (Helyi Érték Program 2018)

Pályázati felhívás – https://www.molalapitvany.hu/files/uploads/docs/17/hep-palyazat-felhivas-2018-ok-.pdf

Mintaűrlap online pályázat beadásához – https://www.molalapitvany.hu/files/uploads/docs/4/mintaurlap-he18-online-ok-honl.doc

1. sz. melléklet: Költségvetés – https://www.molalapitvany.hu/files/uploads/docs/5/1szmelleklet-reszletes-koltseg.xls

Települések listája (ahonnan pályázatok fogadunk, BŐVÍTETT LISTA!) –
https://www.molalapitvany.hu/files/uploads/docs/16/w6tcagziap_hep2018-telepulesek-es-korzete.pdf

 

Forrás: molalapitvany.hu

Friss műsorok

Comments are closed.