szerda, június 19, 2019
Civil Hírügynökség

Gondolatok a nemzetiségi közoktatás jelentőségéről

nemetTankonyvek-180829

Identitásuk megtartása és folyamatos fejlesztése szempontjából Magyarország államalkotó nemzetiségei számára kulcsfontosságú az anyanyelvük megőrzése, valamint a fiatal generációk ösztönzése közösségük nyelvének elsajátítására és mindennapi használatára – fejtette ki előadásában Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes a nemzetiségi szakmai tanévnyitó konferencián a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban.

A 2018/2019-es tanév szakmai kereteinek és kihívásainak áttekintése során az ombudsmanhelyettes elmondta: egyértelmű sikernek tekinti, hogy a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ jóvoltából idén külön rendezvényen összegezhetik és részletesen is elemezhetik a területet érintő specifikus feladatokat, hiszen ez az oktatáspolitika kiemelt figyelmét és elismerését jelzi a nemzetiségi nevelés-oktatás kérdései iránt.

Az ombudsmanhelyettes beszédében felhívta a figyelmet a magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatás fontosságára, annak eredményeire és az előttünk álló kihívásokra. Identitásuk megtartása és folyamatos fejlesztése szempontjából Magyarország államalkotó nemzetiségei számára kulcsfontosságú az anyanyelvük megőrzése, valamint a fiatal generációk ösztönzése közösségük nyelvének elsajátítására és mindennapi használatára.

A család mellett az anyanyelvi nevelés legfontosabb színterei azok az intézmények, ahol lehetőség nyílik arra, hogy a nemzetiségi közösségekhez tartozó gyermekek nevelésére-oktatására részben vagy teljesen a nemzetiségi nyelvükön kerüljön sor.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 12. § b) pontja alapján a nemzetiséghez tartozó minden személynek joga van részt venni anyanyelvű köznevelésben, oktatásban és művelődésben. Ugyanezen törvény 19. §-ának értelmében – kollektív jogként – a nemzetiségi közösségeknek joguk van intézmények létrehozásához és működtetéséhez, más szervtől történő átvételéhez. A nemzetiséghez tartozó gyermekek és fiatalok óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelésben-oktatásban, nemzetiségi kollégiumi ellátásban és felsőfokú képzésben részesülhetnek. Az anyanyelvi oktatáshoz való jogot, valamint a közösségek oktatásszervezéshez való jogát a törvény további rendelkezései részleteiben is szabályozzák.

Általánossá vált, hogy a nemzetiségi oktatásban részt vevő gyerekek ma már eltérő nyelvtudással érkeznek az intézményekbe, így a nemzetiségi pedagógusok első feladata a stabil nyelvtudás átadása és a kommunikáció elősegítése. Miközben a nemzetiségi pedagógusok helyzete, előmenetele, képzése és utánpótlása is kihívásokkal küzd, vállalt feladatukat nagy elhivatottsággal látják el, melyért köszönet illeti őket – mondta az ombudsmanhelyettes.

Szalayné Sándor Erzsébet arra is felhívta a figyelmet, hogy bár javuló tendenciáknak, jelentős fejlődésnek lehetünk tanúi, a nemzetiségi tankönyvek és oktatási segédeszközök biztosítása terén továbbra is sok a tennivaló, különösen azon nemzetiségeink esetében, amelyek – az anyaország hiánya vagy az anyaországgal kialakított kapcsolatok szintje miatt – nem számíthatnak a határon túlról érkező támogatásra. Ugyanez mondható el a pedagógusképzés helyzetéről is: a nemzetiségi közoktatás folyamatosságát veszélyezteti, hogy az általános iskolában nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülő diákok pusztán 4-6%-a választ magának nemzetiségi középiskolát, és még szomorúbb a helyzet, ha a nemzetiségi pedagógus-pályát választó érettségizettek egyre alacsonyabb számát vizsgáljuk – ahogy az általában vett pedagógusképzés esetében is hasonló a helyzet. A nemzetiségi pedagógusképzés részletes elemzését a nemzetiségi felsőoktatásról szóló 2017. évi jelentés tartalmazza, amelyet a nemzetiségi ombudsmanhelyettes és az alapvető jogok biztosa közösen adott ki.

A 2018/2019-es tanév alkalmából az ombudsmanhelyettes fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a nemzetiségi oktatási lehetőségek, illetve a ma már jelentős részben a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi iskolarendszer intézményei csak akkor képesek teljesíteni vállalt feladatukat – nemzetiségeink identitásának megőrzését és ápolását –, ha a magukat a valamely hazai nemzetiséghez tartozónak valló szülők a lehetőséggel élve egyre nagyobb számban döntenek úgy, hogy gyermeküket nemzetiségi oktatási intézménybe íratják be. A nemzetiségi iskolákban folyó oktatás színvonalának garanciaként kell szolgálnia arra, hogy a nemzetiségi nyelv és identitás fennmaradását biztosító oktatás egyben a továbbtanulás lehetőségét kínáló, minőségi képzés is legyen.

 

Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Friss műsorok

 • Cím: Fogyasztóvédelem – Igazságügyi szakértés – könnyűipari termékek
 • Hossz: 56:30
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő

1/7. Mikor és hogyan forduljunk igazságügyi szakértőhöz, ha panaszunk van? Hogyan válasszunk szakértőt? Ki fizeti és mire jó a szakértői vélemény?

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Gázkészülékek javítása és karbantartása
 • Hossz: 56:56
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Horváth Zoltán gázkészülék szervízvezető

1/6. Háztartásokban használatos gázkészülékek karbantartásával, javításával és vásárlásával kapcsolatos panaszok és azok elkerülése érdekében való felkészülés és teendők.

 

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés 2.rész
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök és szervízvezető

1/ 5. Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés
 • Cím: Fogyasztóvédelem – Közlekedés, autós panaszkezelés
 • Hossz: 56:55
 • Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője és Wendler András mérnök, szervízvezető

1.4  Az autós fogyasztók panaszai és azok kezelése. Fogyasztói jogviták rendezési módjai. Téli és őszi közlekedési felkészülés. Számlaviták és elkerülésük.

Letöltés

Comments are closed.