hétfő, szeptember 24, 2018
Civil Hírügynökség

Februárban újra indul a képzés

menedek-180110

A térítésmentes, 88 órás képzésre mindazon szakemberek jelentkezését várjuk, akik munkájuk során külföldiekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek.

A Menedék Egyesület sok éves szakmai tapasztalatát és tudását felhasználva kidolgozott egy egyedülálló továbbképzési tematikát, amely átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt migrációs témában. 2009 óta 12 alkalommal, 240 résztvevővel, nagy sikerrel valósítottuk meg a képzést.

A képzésre mindazon szakemberek jelentkezését várjuk, akik munkájuk során külföldiekkel kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek.

A képzés három egymásra épülő tanegységből áll.

A képzési napok időpontjai/ ütemezés:
I. Migráns-specifikus segítő munka alapjai, 32 óra: 2018. február 14.,21.,28., március 7.
II. Interkulturális ismeretek és készségfejlesztés, 24 óra: 2018. március 14., 21., 28.
III. Interkulturális kommunikáció és szakmai önismeret, 32 óra: 2018. április 4.,11.,18., 25.

A képzési napok időtartama: kezdés 9 órától, befejezés 16 óra 30- kor, naponta 8 45 perces képzési óra.

Helyszín: Budapest, Kőleves Vendéglő Tréningterme, 1075 Budapest, Kazinczy utca 37-41.

Költségek: A képzésen való részvétel, a képzési anyag és a képzés alatti ellátás (kávészünetek, ebéd) teljes mértékben ingyenes. Az odautazás a résztvevő költsége.

A képzéshez a következő szolgáltatásokat biztosítjuk térítésmentesen: igény szerint előzetes tudásfelmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

A képzés célja, hogy a résztvevők:
• megismerjék a migrációhoz kapcsolódó alap- és kulcsfogalmakat, migrációs folyamatokat, trendeket valamint a migrációt magyarázó szociológiai, társadalomtudományi elméleteket, a migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerét és a migrációt befolyásoló tényezőket.
• ismereteket szerezzenek a menekültek és migránsok kibocsátó országairól, megismerkedjenek a kommunikációs helyzeteket nehezítő kulturális különbségek és az ezekből fakadó konfliktusok hátterével, okaival és működési mechanizmusaival, valamint képesek legyenek az ilyen különbségekből eredő konfliktusok felismerésére, megértésére és hatékony, elfogadó kezelésére.
• mélyüljön segítő identitásuk és önismeretük, valamint a felmerülő gyakorlati kérdések feldolgozásra kerüljenek, cél hogy a tananyagegység elvégzésével interkulturálisan kompetens segítővé váljanak, így hatékonyabban tudják kezelni a migráns egyének és csoportok problémáit.

A képzés teljesítéséről a képző a résztvevő részére igazolást állít ki. Az igazolás kiadásának feltétele a 88 órás képzés óráinak legalább 80 %-án való részvétel, sikeres írásbeli tesztek megírása és az írásos feladatok elkészítése.

A továbbképzés formai és tartalmi követelményei:
A képzés nem zárul vizsgával. A résztvevők a tanegységek végén írásbeli tesztet töltenek ki. A képzés során kötelező egy esszé és – egy megadott szempontok alapján választott beadandó dolgozat elkészítése. A végső minősítést a tesztek és az írásbeli feladatok minősége adja.

Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. A jelentkezési lap kötelező melléklete egy motivációs levél.

Információ: Medjesi Anna, Tel: 06 20 450 7245, 06 1 322 1502 kepzes@menedek.hu, www.menedek.hu; www.facebook.com/menedekegyesulet

A projekt és azon belül a képzés a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával valósul meg. (A projekt címe: Tudás – Készség – Attitűd, MMIA-2.3.3./3-2016-00004)

Jelentkezési lap és részletes tájékoztatás itt:
http://menedek.hu/hirek/februarban-ujra-indul-88-oras-kepzesunk

 

Forrás: menedek.hu

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.