szombat, november 17, 2018
Civil Hírügynökség

Évet értékeltek a magyar mentőkutyások

mentokutya-170620

A Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége megtartott évértékelő sajtótájékoztatóját.

A sajtótájékoztató résztvevői voltak Orlik Zoltán az MMSZOSZ elnöke, az ORFK képviseletében dr. Balázs Zsolt r. ezredes az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály szombathelyi Hívásfogadó Központjának osztályvezetője, Szabó Gábor az MMSZOSZ szakmai alelnöke, Regőczi László a Bonaventura Gold Kft. ügyvezető igazgatója, a PRIMUS ásványvíz tulajdonosa az MMSZOSZ elnökség főtanácsadója, Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója, Szilágyi Viktória, a Simplon Zrt. képviselője.

A sajtótájékoztató előtt, a szövetség elnökének méltató szavai után a sajtótájékoztató részvevői egyperces néma vigyázzállással adóztak a 37 éves korában január 23-án elhunyt Szerencsés Fekete Attila emléke előtt, aki a Kulcsár Kutató- Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány önkéntes tagja volt.

Ezt követően Orlik Zoltán elnök értékelte a múlt esztendő eredményeit – tagszervezetek belépését, kapcsolatépítést, a támogatásokat, a múlt évi mentőkutyás világbajnokságot, a Sajtó- és Információs Iroda létrehozását, melyre a koronát a rendőrség tette fel az augusztusi együttműködési megállapodás bővítésének aláírásával.

Ennek alapján ma már a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségének mentőkutyás egységei a 112-es európai segélyhívószámon a rendőrség közvetlen kapcsolatával elérhetők. Tájékoztatójában rendkívül nagyra értékelte a negyedszázados mentőkutyás tevékenységet, mely alapján már évtizedek óta a világ legjobbjai között tartják számon magyar mentőkutyásokat. Kiemelte az együttműködés fontosságát a rendőrséggel. A mentőkutyás tevékenységet a rendőrség koordinálja, irányítja, s ha kell riasztja a mentőkutyás egységeket.

Dr. Balázs Zsolt r. ezredes dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes köszönetét tolmácsolta a szövetség 2017-ben végzett munkájáért. Elmondta, hogy a múlt év a rendőrség, és a szövetség közötti együttműködést magasabb szintre emelte. Elmondta, hogy a bajba jutott embereken történő segítségnyújtás állami feladat a jogszabályokban meghatározott szervek részére, aminek ellátásához nagymértékben hozzájárulnak a szövetség tagszervezetei négylábú segítőikkel együtt. Külön kiemelte és méltatta, hogy mindezt ellenszolgáltatás nélkül teszik. Kitért a gyors, pontos, hiteles információk fontosságára. Részletesen szólt a 112-es miskolci és a szombathelyi hívásfogadó központokról, azok kialakításának céljairól, az ott dolgozó szakemberek felkészültségéről.

A beérkező hívások mintegy nyolcvan százaléka nem igényli a mentők, a rendőrség, a katasztrófavédelem intézkedését. Elmondta, hogy a beérkező hívásokat 5-6 nyelven tudják fogadni. Működésük megkezdésétől több mint tizennyolc milliót, a múlt évben négymillió hétszázötvenezer hívást fogadtak a munkatársak.

A hívásfogadó központ osztályvezetője beszélt a rendőri szervek és a mentőkutyás egységek közötti kapcsolatról is. Elmondta, hogy jellemző az empátia, a kiegyensúlyozottság, a szakmai tapasztalatok kölcsönös átadása, a vélemények kikérése az eltűnt személyek felkutatása, a különböző veszélyhelyzetek felszámolása során. Nagyon jó, harmonikus munkakapcsolat van közöttük. A szövetség tagszervezeteinek tevékenységével 2017-ben hozzájárultak az állami veszélyhelyzeti feladat ellátás színvonalának növeléséhez – zárta tájékoztatóját dr. Balázs Zsolt r. ezredes.

Szabó Gábor MMSZOSZ szakmai alelnöke a kutyákkal történő mentés hatékonyságáról, kutyaképzésről, a kutyák olyan képességeiről, beszélt, melyek a mentést, a bajba jutottak megtalálását segíti. Hangsúlyozta, hogy a mentőkutya a rendőrség irányítása alatt kerülhet bevetésre. Nagyon fontos feladatként jelölte meg a szövetség számára annak a tevékenységnek a megszüntetését, ami arra irányul, hogy egyes szervezetek reklámozzák a saját tevékenységüket, s a mentőkutyákat, káreseményeket céltalan, látványos mutogatásra használják fel. Bizonyos szervezeteknél ez már gyakorlattá vált – jegyezte meg az alelnök. Példákkal illusztrálta, hogy a mentőkutyás párokat hogyan kérik az eltűnt személy hozzátartozói, gyakran közvetlenül hozzájuk fordulva. Kiemelte, hogy minden esetben a 112-es számon történő bejelentés indítja el a gyors, hatékony beavatkozást, többek között a mentőkutyás egységek riasztását is, ha arra van szükség.

A szakmai alelnök beszélt a városban történő személy keresésről, a valamilyen betegségben szenvedő eltűnt személy felkutatásának nehézségeiről, hatékonyságáról, a kutya teljesítő képességéről. Példaként említett egy 1998-ban történt személy felkutatást.

Rasztovits Dávid a szövetséggel való kapcsolat létrejöttéről, a szövetség jövőbeli támogatásáról tájékoztatott. Szilágyi Viktória az adománygyűjtő lehetőségről szólt, a szolgáltatásuk bemutatása mellett. Regőczi László elmondta, hogy szövetséghez való kötödése is a víznek köszönhető. Méltatta Orlik Zoltán munkájában és személyiségében lévő profizmust és azt az elszántságot, amivel szervez, koordinál, stratégiát alkot. Szólt arról is, hogy miért vállal egy gazdasági szereplő támogatást, nagyköveti szerepet a mentőkutyás szervezetnél. Párhuzamot vont a cégének nemzetközi terjeszkedéséről és a világszínvonalú magyar mentőkutyás tevékenység ismertségének fokozásáról. Ő is hangsúlyozta, és elismerően szólt az önkéntesen végzett a mentőkutyás tevékenységről.

Végül Orlik Zoltán, a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségének elnöke emléklapot adott át dr. Balázs Zsolt r. ezredesnek. Ezt követően vette át tiszteletbeli nagyköveti megbízó levelét Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója. Suppan Márton, a Simplon Zrt. vezérigazgató megbízó levelét távollétében Szilágyi Viktória, a Simplon Zrt. képviselője vette át.

 

Forrás: Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.