vasárnap, december 9, 2018
Civil Hírügynökség

Európai együttműködési projektek támogatása 2018

palyazat-160609

Fő cél az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdítása.

Az európai együttműködési projektek támogatásának legfontosabb célkitűzései az alábbiak:
• Az innováció és a kreativitás támogatása a kultúra területén, például új üzleti modellek kipróbálásával és a más ágazatokba begyűrűző hatás ösztönzésével.
• A közönségépítés támogatása a közönség megszólításának új, innovatív módszereivel és a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az Unión belül és kívül, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, a fiatalokra, a fogyatékossággal élő személyekre és az alulreprezentált csoportokra.
• Az európai kulturális és kreatív ágazatok országokon átívelő és nemzetközi működőképességének támogatása és a kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának elősegítése.
• A fenti célkitűzéseken belül az európai együttműködési projektek támogatásának kiemelt területei az alábbiak:

o A művészek és szakemberek országhatárokon átívelő mobilitásának előmozdítása annak érdekében, hogy képesek legyenek a nemzetközi együttműködésre, és nemzetközi szintre emeljék a karrierjüket.
o A közönségépítés erősítése, az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz és az európai anyagi és eszmei kulturális örökséghez való hozzáférés javításának eszközeként, és a kulturális alkotásokhoz való hozzáférés kiterjesztése az alulreprezentált csoportokra.
o A kapacitásépítés támogatása a kulturális ágazatok új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodelljeinek kidolgozásához és teszteléséhez való innovatív viszonyulás révén, különös tekintettel a digitális átállásra, valamint a kulturális szakemberek új készségeinek fejlesztése.
o A kultúrák közötti párbeszéd bővítése, a közös uniós értékek és a kölcsönös megértés támogatása és a más kultúrák tisztelete, ami hozzájárul a migránsok és menekültek társadalmi beilleszkedéséhez.

Támogatható projektek
A Kultúra alprogram nem támogat pornográf, rasszista vagy erőszakot pártoló projekteket. A Kultúra alprogram elsősorban nonprofit projekteket támogat.
A projektvezető egy évben csak egyetlen kategóriában pályázhat, vagy az 1., vagy a 2. kategóriában. A projektvezető ezenkívül nem pályázhat az EACEA 32/2017 és a 35/2017 számú felhívásokra egyidejűleg.
Ha egy projekttel a jelen EACEA 32/2017 felhívás keretében pályáznak, ugyanezt a projektet nem lehet az EACEA 35/2017 felhívás keretében is benyújtani.

A támogatható projektek emellett:
• legfeljebb 48 hónap időtartamúak lehetnek (támogathatóság időtartama);
• a kisléptékű együttműködési projektek (1. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 200 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 60%-át teheti ki; az 1. kategóriába tartozó projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további két partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie;
• a nagyszabású együttműködési projektek (2. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 2 000 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 50%-át teheti ki; a 2. kategóriába tartozó projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további öt partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább hat különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie.

Támogatható tevékenységek
Azok a tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek, amelyek az útmutató 2. szakaszában meghatározott célkitűzések és prioritások elérésére irányulnak.
A tevékenységeknek a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokra kell vonatkozniuk. A kizárólag audiovizuális ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek a Kultúra alprogram keretében nem támogathatóak. Az audiovizuális tevékenységek azonban támogatást kaphatnak akkor, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.

A tevékenységeket:
• Az 1. kategória – kisebb léptékű együttműködési projektek esetében 2018. május és december között kell elkezdeni.
• A 2. kategória – nagyobb szabású együttműködési projektek esetében 2018. június és december között kell elkezdeni.

Egy szervezet csak EGY folyamatban lévő, támogatott, 2. kategóriába tartozó projektbenlehet projektvezető. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kiválasztják, a folyamatban lévő, 2. kategóriába tartozó projekt projektvezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatban lévő támogatott projekt és a megpályázott projekt támogathatósági időszaka között ne legyen átfedés.

Határidő: 2018. január 18.

Bővebben: eacea.ec.europa.eu

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.