szerda, szeptember 26, 2018
Civil Hírügynökség

Elmenekült a polgármester a Bihari utcai lakók elől

KobanyaBiharUt-180222

A kőbányai képviselő-testület fideszes többsége a tegnapi testületi ülésen levette napirendről a Bihari utcai lakók hajléktalanná válásának megelőzéséről szóló előterjesztést. Kovács Róbert polgármester nem hagyta felszólalni A Város Mindenkié (AVM) aktivistáit és a Bihari utcai lakókat, inkább felfüggesztette testületi ülést, majd kimenekült a teremből.

A Bihari utcai lakók ennek ellenére is elmondták a felszólalásaikat, amelyekben a kőbányai önkormányzat embertelen eljárását és a tervezett elhelyezés nélküli kilakoltatásokat kritizálták.

A Bihari utca 8/C. alatti önkormányzati tulajdonú épület lakóinak egy jelentős részét elhelyezés nélküli kilakoltatás fenyegeti. A kőbányai önkormányzat ugyanis az épület elbontása mellett döntött, noha azt néhány évvel ezelőtt – jórészt Kovács Róbert alpolgármesterségének az idején – több mint 700 millió forint közpénzből újították fel.

Az AVM még decemberben nyílt levélben kér közmeghallgatást az ügyben, amire azonban nem érkezett válasz. A januári képviselő-testületi ülésen a kormánypárti többség nem támogatta azt az előterjesztést, amiben az önkormányzat vállalta volna, hogy a Bihari utcai épület helyzetének a rendezése során egyetlen jelenleg ott lakó sem veszíti el az otthonát. Közben januárban csak az AVM közbeavatkozásával sikerült az utolsó pillanatban megakadályozni, hogy a kőbányai önkormányzat – a téli kilakoltatási moratórium idején, törvénysértő módon – utcára tegyen egy négygyermekes családot, akiknek ráadásul egyetlen forint tartozásuk sem volt.

Az AVM kezdeményezésére januárban a képviselő-testület annyit vállalt, hogy az önkormányzat május 31-ig készít egy olyan tervet a Bihari utcai épület helyzetének a rendezéséről, amely a bontás mellett megvizsgálja az épület helyrehozásának, valamint az abban található több mint 70 önkormányzati bérlakás megőrzésének a lehetőségét is.

A 2018. február 22-ei képviselő-testületi ülésre az AVM kérésére Tóth Balázs (LMP) helyi képviselő ismét előterjesztést nyújtott be. Az abban foglalt határozati javaslat elfogadásával az önkormányzat legalább az épület helyzetének rendezéséről szóló terv elkészítését, megvitatását, valamint a végleges döntés meghozatalát megelőző időszakra – legalább július 31-ig – biztosította volna a bizonytalan helyzetbe került családok lakhatását, továbbá vállalta volna, hogy az épületről szóló végleges döntés tartalmától függetlenül sem lakoltatnak ki senkit elhelyezés nélkül.

A kormánypárti alpolgármester azonban levetette a napirendről a Bihari utcai lakók hajléktalanná válásának megelőzéséről szóló előterjesztést (hasonlóan a Hős utcai lakók ügyéről szóló előterjesztéshez). Ezt követően nem hagyták, hogy az AVM aktivistája elmondja a hozzászólását, és megvonták tőle szót. Az AVM aktivistái ekkor skandálni kezdtek, a polgármester pedig felfüggesztette a testületi ülést, majd az önkormányzat többi vezetőjével és a kormánypárti képviselőkkel együtt elhagyta a termet (ld. a Mérce helyszínen készült videóját – https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/10155991571518467/).

A Bihari utcai lakók így csak a jegyzőnek, a polgármesteri hivatal munkatársainak, valamint az ellenzéki képviselőknek tudták elmondani a felszólalásaikat. Váradi Nikolett elmondta, hogy egyetlen forint tartozása nincs, soha ellene semmilyen panasz nem volt, azonban ennek ellenére is kilakoltatás fenyegeti, mivel az önkormányzat legfeljebb hat hónapra hosszabbítaná meg a bérleti szerződését. Dávid Károlyné elmondta, hogy ő minden tőle telhetőt megtesz, 63 évesen, tartós betegen is dolgozik, tartozása nincs, és az önkormányzat mégis hamarosan utcára akarja tenni őt és szintén idős, tartós beteg párját.

Szintén felszólalt a Hős utcai önkormányzati épület egyik lakója, valamint az őket képviselő Kontúr Közhasznú Egyesület két önkéntese, akik elmondták, hogy ők egyeztetni szerettek volna az önkormányzattal, ezt azonban sem most, sem más alkalmakkor nem tették lehetővé.

A kőbányai önkormányzat az ülést követően sajtóközleményben igyekezett megmagyarázni az elhelyezés nélküli kilakoltatásokra vonatkozó tervét. Az önkormányzat „utópisztikus szocialista” elképzelésnek nevezi, hogy az önkormányzat feladata volna gondoskodni a kilakoltatás által fenyegetett Bihari utcai lakók elhelyezéséről. Ezzel szemben – ahogyan az AVM és az Utcajogász Egyesület aktivistái ezt már a testületi ülésen is hangsúlyozták – az önkormányzat törvényben előírt kötelezettsége a „hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítása”.

Az önkormányzat továbbá a „jelenleg elhelyezésre váró”, rászoruló családok érdekeivel igyekezett igazolni a tervezett kilakoltatásokat. Az AVM álláspontja szerint azonban az önkormányzatnak a kerületi lakásproblémák enyhítését nem a jelenlegi önkormányzati bérlők hajléktalanná tételével, hanem a szociális bérlakás-állomány bővítésével (valamint az üresen álló lakások hasznosításával) kell megoldania. Ezt semmiképpen nem segíti elő, ha az önkormányzat az Bihari utca 8/C lebontásával több mint 70 önkormányzati bérlakást felszámol – lényegében azért, mert azt az önkormányzat mulasztásai miatt néhány évvel ezelőtt nem sikerült megfelelően felújítani. Azt pedig a leghatározottabban visszautasítjuk, hogy a kőbányai önkormányzat „az emberi együttélés szabályait semmibe vevő, a környékhez nem a rászorultságuk, hanem a törvénykerülő életmódjuk miatt ragaszkodó családok”-ként bélyegezze meg a kilakoltatás által fenyegetett Bihari utcai lakókat, akik erre semmivel nem szolgáltak rá!

Tovább folytatjuk a küzdelmet annak érdekében, hogy a kőbányai önkormányzat meghallja a kilakoltatás által fenyegetett Bihari utcai lakók szavát, méltányosan, a hajléktalanná válás megelőzéséről szóló önkormányzati kötelezettségnek megfelelően járjon el, és a Bihari utcai lakók közül az épület esetleges bontása esetén se veszítse el senki a lakhatását.

Megjegyzés: A Város Mindenkié hajléktalan és lakásszegénységben élő aktivisták és szövetségeseik csoportja, melynek célja a lakhatási válságra adott rendszerszintű változások elindítása.

Kapcsolat: www.avarosmindenkie.blog.hu, avarosmindenkie@gmail.com, 0670-509-8510 (Dósa Mariann)

 

Forrás: beküldött hír

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.