szerda, június 19, 2019
Civil Hírügynökség

Családgondozót keresünk

allaskereso2-180704

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete munkatársat keres.

Munkakör Megnevezése: családgondozó
Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: 1119 Budapest, Bikszádi u. 43.
Munkavégzés Helye: Családok Átmeneti Otthona 1., 2. – Százhalombatta

A FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: határozatlan idejű munkaszerződés, teljes munkaidő

ILLETMÉNY: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK:
• A Családok Átmeneti Otthonában élő családok segítése az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről vonatkozó részei szerint.
• az intézményben lakó családok gondozása egyéni esetkezeléssel,
• mentálhigiénés segítségnyújtás,
• a családokat képessé tenni az önálló életvitelre, társadalomba való sikeres visszailleszkedésre,
• konfliktusok kezelésében történő szerepvállalás,
• jogszabályokat napra készen ismerni,
• közösségi programok szervezése, részvétel a lebonyolításban,
• kapcsolat kezdeményezése és fenntartása szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, és oktatási intézményekkel,
• együttműködés a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival, szükség szerint esetmegbeszélés szervezése

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• képesítés: főiskola, egyetem, a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint,
felsőfokú szociális alapvégzettségű pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, viselkedéselemző, családterápiás konzultáns, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, stb.
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• felhasználói szintű számítógép kezelői ismeret

Előnyt jelent:
• a gyermekvédelemben, illetve az átmeneti gondozásban szerzett szakmai tapasztalat,
• a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete.

Elvárt kompetenciák:
• kiváló szakmai hozzáértés,
• magas empátiás készség,
• megbízhatóság, rugalmasság,
• jó együttműködési készség és helyzetfelismerő képesség,
• kiváló problémamegoldó képesség,
• önálló munkavégzés.

Pályázati anyag összetétele:
• szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Pályázati anyag benyújtásának módja:
• elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a pestmegye@voroskereszt.hu
e-mail címre elküldve;
• az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következő munkaköri kódot is szerepeltetni: „Családgondozó– 2/47/2018.”

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázatok elbírálásának menete:
• kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
• a kiválasztott pályázó (pályázók) előre egyeztetett időpontban lesznek behívva a munkáltató irodaházába;
• minden pályázó visszatájékoztatásra kerül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. október 31.
• Az álláshirdetés kiírója a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete fenntartja a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, és bármikor visszavonja (törölje).

A munkába állás általános feltételei:
• a munkavállaló személyi okmányainak, iskolai végzettségeit-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2018. november 05.

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.