péntek, július 20, 2018
Civil Hírügynökség

Civilek, cégek, terrorizmus és az MTSz levele

MTSZ-170503

Miközben a civil szervezetektől fél a kormány a terrorizmus kapcsán, a cégek valódi tulajdonosainak listáját nem tenné nyilvánossá a pénzmosással és a terrorizmussal kapcsolatos törvényjavaslat szerint. A Magyar Természetvédők Szövetsége levelet írt a frakcióvezetőknek, melyben kérte a cégek tényleges tulajdonosi adatainak nyilvánosságát.

Jelenleg tárgyalja az Országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosítását igazodva az uniós jogszabály változásokhoz [1]. Ennek egyik fontos pozitív változása a tényleges tulajdonosi információk megismerhetősége, azaz hogy ki áll tulajdonosként valójában egy EU-ban bejegyzett vállalat mögött. A tervezet szerint dicséretes módon létrejön ugyan a Tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása, de ehhez csak egy nagyon szűk kör férhet hozzá. Miközben a cégnyilvántartás nyilvános, ez sokszor nem ad információt arról, hogy egy cégláncolat végén kik is a valódi tulajdonosok. A központi nyilvántartás erről adna információt a tervezet szerint, de csak szolgáltatóknak, hatóságoknak. Külső harmadik félnek csak akkor, ha jogos érdekét okirattal igazolja.

A természetvédők üdvözlik a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásának bevezetését. Elengedhetetlennek tartják azonban, hogy a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása váljon mindenki számára indoklás és korlátozás nélkül hozzáférhetővé!

Közérdek, hogy tudjuk ki tulajdonol ténylegesen egy céget. A nyilvános adatbázis mellett számos érv szól, ellene nagyon kevés. A nyilvánosság lehetőséget nyújt a pontatlan információk észrevételére, megnehezíti a bűncselekmények elkövetését, a valótlan információk közlését, elrettentő hatása van, hozzájárul szabálykövetések nagyobb arányához. Megkönnyíti a rendőrség, pénzügyi intézmények felderítő tevékenységének hatékonyságát Európában és a világ más részein is. Ráadásul a cégeknek is érdeke, hogy tevékenységük során ismerjék üzleti partnereiket, kivel kötnek szerződést, kivel versenyeznek egy eljárás során – mondta el Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.

[1] http://www.parlament.hu/irom40/14967/14967.pdf

 

Forrás: beküldött: hír

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.