péntek, április 26, 2019
Civil Hírügynökség

Civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára

palyazat-160601

A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2018-ban is meghirdeti civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára a szakértelmen alapuló pro bono[1] Mesterfogás felhívást.

A Mastercard budapesti irodája immár harmadik alkalommal nyújt pro bono, szakértelmen alapuló támogatást. A már meglevő társadalmi elköteleződés programok kiegészítő eleme a munkatársak szakértelemének biztosítása, társadalmilag hasznos projektek támogatása érdekében. A Mastercard elsősorban olyan projekteket kíván támogatni, mely összhangban állnak a cég számára fontos környezetvédelem, esélyegyenlőség és gyermekvédelem értékekkel, de várja az innovatív, komoly társadalmi hatást generáló projekt ötleteket más területekről is.

A Mesterfogás pro bono támogatás fő elemei
1. Prezentáció és Diagnózis felmérés, Az előzetesen kiválasztott 3 – 4 szervezet 10 – 10 perces bemutatót tart a Mastercard munkatársai számára a megoldandó szervezeti-üzleti kihívásról, egyúttal a szervezet tevékenysége is röviden bemutatásra kerül. A prezentációs alkalom után közvetlenül kerül sor a kiválasztott szervezetek diagnózis eseményére. Ezen a megoldandó probléma és a pályázó szervezet feltérképezése történik meg, a későbbi szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében, melyre várhatóan szeptember végén kerül sor.

2. Pro bono maraton, a fő program elem, mely egy egész napos csapatmunka a kiválasztott szervezet illetve a Mastercard munkatársainak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum) Várható időpontja október 12. (péntek)

3. Utánkövető konzultációs alkalmak (a maraton utáni időszakban valósul meg, kizárólag akkor, ha ezt a projekt indokolttá teszi és mindkét fél igényli és beleegyezik)

Kinek szól?
Olyan szervezetek és társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, mérhető, reális és belülről is támogatott projekteket kívánnak tovább erősíteni illetve üzletileg is értelmezhető szervezeti kihívásokat megoldani.
A szerveztek az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást:

1. Üzleti tervezés és tanácsadás: projektek vagy folyamatok megtervezése, a szervezet folyamatainak átvilágítása és segítése a sikeres projekt megvalósítás érdekében. Szolgáltatások vagy termékek megfelelő előállításának tervezésének támogatása.

2. Kommunikáció és marketing stratégia kialakítása: a projektek vagy termékek különböző kommunikációs stratégiának, csatornáinak, üzeneteinek és felületeinek megtervezése és szolgáltatást igénybevevők elérésének optimalizálása, a projekt ismertségének maximalizálása.

3. Értékesítési ismeretek, szolgáltatástervezés: hogyan lehet a potenciális ügyfelekhez eljutni és értékesíteni a szolgáltatásokat, melyek az eredményes szolgáltatások ismérvei, mit lehetnek a szervezetek az eredményes szolgáltatások megvalósításáért és az ügyfelek maximális elégedettségének elérése érdekében.

A Mesterfogás pro bono maraton céljai
1. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.

2. Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.

3. A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismertéinek az átadásával.

4. Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.

5. Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.

6. Fenntartható, üzletileg is értelmezető a szervezet és annak célcsoportjai számára kézzelfogható változást nyújtó konkrét megoldások támogatása a Mastercard munkatársainak szaktudásával.

7. Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.

8. Közvetlen kapcsolatteremtés, a Mastercard számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat
A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2018. július 20. 18.00 óráig lehet beadni, mely elérhető a https://bit.ly/2LO1lGB cím alatt.

A pályázatokat az Mastercard és az ÖKA közösen bírálja el és a kiválasztott szervezetek nevét szeptember elejéig kihirdeti. A program keretében minimum egy támogatott szervezet kerül kiválasztásra. A kiválasztott szervezet(ek) tájékoztató anyagot kapnak, illetve képviselőjüknek nyilatkozatban kell garantálni a megfelelő részvételt. Az előzetesen kiválasztott szervezetek prezentációjára és a nyertes szervezet(ek) diagnózis eseményére szeptember végén kerül sor, míg a pro bono maraton, október 12-én pénteken kerül megvalósításra.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:
• Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
• A megoldandó társadalmi probléma / ügy megfelelő bemutatása
• A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
• Részvétel minimum 2, maximum 4 felkészült munkatárssal a szervezeti diagnózis eseményen, a pro bono maratonon, illetve az értékelő eseményen

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:
• A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
• A támogatandó ügy társadalmi jelentősége
• A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
• A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége

Nem pályázhat:
• párt
• párt által alapított alapítvány / egyesület
• munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:
• Egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
• A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a Mastercard a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
• A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
• A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat:
Önkéntes Központ Alapítvány
F. Tóth András
E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu

 

[1] A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes tevékenységét értjük. Ez a segítség komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem vagy nehezen tudják kigazdálkodni, illetve olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára melyek sok esetben készségszinten nincsenek jelen annak működésében. A pro bono tevékenység értékes a cégek számára is, mert annak készség- és motivációerősítő hatása sokféle jótékony hatással bír a cég belső működésére és magukra a munkavállalókra is

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.