vasárnap, május 20, 2018
Civil Hírügynökség

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzéséért

Signing the deal

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

Azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók /intézmények, vagy azok fenntartóik, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak

GFO kódok:
121 – Szociális szövetkezet
312 – Központi költségvetési szerv
321 – Helyi önkormányzat
322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
327 – Helyi önkormányzatok társulása
529 – Egyéb egyesület
551 – Bevett egyház
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 – Egyházi szervezet technikai kód
561 – Közalapítvány
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 – Egyéb alapítvány
572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 – Nonprofit részvénytársaság
576 – Nonprofit betéti társaság
599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 3. napjától 2019. március 4-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. március 3. – 2017. április 14.
2017. április 20. – 2017. június 30.
2017. július 7. – 2017. október 31.
2017. november 7. – 2018. február 28.
2018. március 7. – 2018. június 29.
2018. július 5. – 2018. október 31.
2018. november 7. – 2019. március 4.

Kapcsolódó pályázatok
EFOP-1.8.7-16 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.