csütörtök, július 19, 2018
Civil Hírügynökség

A bölcsődéből vitte el gyermekét a gyámhatóság

avm-170118

Bosch Erzsébet egy budapesti munkásszállón él egyedülálló anyaként. A gyes és a családi pótlék mellett takarítási munkákból tartja fenn magát és a 20 hónapos Gabriellát.

A családgondozó kérésére egy hete bölcsődébe íratta a kislányt, bár tartott attól, hogy a gyámhivatal kiemeli a gyermeket, mert születése óta próbáltak különböző anyagi indokok miatt nevelésbe vételi eljárást indítani. A Város Mindenkié (AVM) csoporttól is kért tanácsot, ahol arra biztatták, adja bölcsődébe a gyermeket, hiszen így könnyebben tud dolgozni, azt pedig nem tehetik meg vele, hogy előzetes bejelentés nélkül elviszik a gyereket onnan.

Sajnos tévedtek: 2017. január 17-én reggel Erzsébet bevitte Gabriellát a bölcsődébe, és miközben albérletet keresett, felhívták a XVIII. kerületi gyámhivatalból, hogy ideiglenes elhelyezéssel nevelőszülőhöz került a gyermek.
A gyámhivatali ügyintéző az Utcajogász Egyesület jogászának azt mondta, a gyermeket azért emelték ki, mert a munkásszállón poloskák vannak, így lakhatását nem tartják megfelelőnek. Helytelenítették azt is, hogy a téli hidegben elvitte a gyereket meglátogatni a testvérét. Ezek közül egyik indok sem igazolja a tegnapi embertelen eljárást, de még csak az ideiglenes elhelyezést sem.

A Gyermekvédelmi törvény 7. paragrafusa szerint „a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani”. A döntés már csak azért is érthetetlen, mert egy hónappal ezelőtt a XIII. kerületi gyámhivatal – ahova lakcíme szerint a család tartozik – alkalmasnak találta a munkásszálló körülményeit a gyermek nevelésére. Ráadásul poloskák minden tömegintézményben előfordulnak, így abban a családok átmeneti otthonában is, ahol Erzsébet és lánya korábban lakott. A higiénikus épület biztosítása nem a szülő felelőssége, hanem az intézmény fenntartójáé, illetve közvetve az államé, ezért erre a problémára nem a gyerekek kiemelése a megfelelő válasz, hanem az, ha tömegszállások helyett megfelelő lakhatást biztosítanak a családoknak.

Azon túl, hogy a munkásszállót, ahol sok más család is lakik gyerekekkel, megfelelő helynek találták a hatóságok, azt is többször megállapították, hogy Erzsébet alkalmas Gabriella nevelésére, hiszen lelkiismeretesen gondoskodik róla. Ennek ellenére életük az elmúlt 20 hónapban folyamatos veszélyben telt, hiszen lakhatási gondokra hivatkozva folyamatosan próbáltak különböző eljárásokat indítani ellenük, miközben érdemi segítséget nem kaptak.

Eközben Erzsébet azért is küzdött, hogy a korábban – szintén lakhatási gondok miatt – kiemelt hároméves lányát, Ráhelt, újra nála helyezzék el. Ezt a gyermekvédelmi intézmények folyamatosan akadályozták: hiába lakott munkásszállón, egy határozatban „hajléktalanként” hivatkoztak rá. A testvérek kapcsolattartását is nehezítették: hiába kérte, hogy ne vidéken legyen a kapcsolattartás, hiszen egy kisbabával nehezen utazik, ezt elutasították, sőt, arra kötelezték, hogy hagyja otthon vagy valaki mással a kisebbik gyermeket.

Az AVM és az Utcajogász többször részt vett Erzsébettel a különböző hivatalos tárgyalásokon, hiszen folyamatosan adtunk be fellebbezéseket, hogy Ráhel is édesanyjával és testvérével élhessen. A tárgyalásokon és a határozatokban gyakran elfogadhatatlan állítások szerepeltek, például hajléktalanként, pszichiátriai betegként utaltak Erzsébetre, miközben tudták, hogy nem hajléktalanszállón él, és azt is, hogy több orvosi szakvélemény szerint – amelyeket éppen a gyámhatósági eljárások miatt kellett kérnie – nincs pszichés problémája.

Az AVM és a Társaság a Szabadságjogokért által 2016 szeptemberében a szegénység miatti gyermekelvételek ellen szervezett tüntetésén az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt Erzsébet is beszélt arról, milyen állandó bizonytalanságban és fenyegetettségben élni. Velünk együtt azt követelte a kormánytól, hogy a gyerekek kiemelése helyett biztosítson érdemi lakhatási támogatást azoknak a szegény családoknak, akik képtelenek piaci árú albérletet kivenni. A beadott petícióra azóta sem válaszolt az EMMI, de közben folyamatosan fordulnak hozzánk olyan szülők, akik állandó félelemben élnek attól a gyermekvédelmi rendszertől, amelynek segítenie kellene őket.

Erzsébet továbbra is azért fog küzdeni az AVM-mel együtt, hogy visszakaphassa lányait, és hogy az állandó zaklatás helyett biztosítsanak számára megfizethető lakhatást. Felháborítónak tartjuk, hogy Magyarország a közös pénzünket lakhatási támogatás vagy szociális bérlakások helyett arra fordítja, hogy gyerekeket jogtalan, erőszakos és embertelen eszközökkel elszakítsanak szüleiktől. Követeljük, hogy adják vissza Erzsébet gyermekeit, és hogy a családokat a gyámhatósági zaklatás helyett ne csak szóban, hanem tettekkel is támogassák!

Bővebb információ az ügy hátteréről: http://avarosmindenkie.blog.hu/2015/11/15/kuzdelem_a_gyerekekert_erzsebet_tortenete
http://avarosmindenkie.blog.hu/2016/10/16/nem_tudom_hogy_hova_mehetnenk

 

Forrás: beküldött hír

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.