vasárnap, november 18, 2018
Civil Hírügynökség

Bemutatkozik a Lakók Támogatása Csoport

fszk2-180130

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa.

Tevékenységük – mely 2018 elején indult útjára – előkészíti a Projekt által nyújtott érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás kiépítését, mely a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására irányul.

A mentorálási munka megalapozását, elindítását az intézményi igények indokolták, hiszen a TÁRS Projekt támogatni kívánja napi munkájukban a kiköltözés előtt álló lakók felkészítésével foglalkozó elkötelezett mentálhigiénés szakembereket is. Eddig összesen hat kiváltásban érintett intézmény telephelyén – Magyarszerdahelyen, Zalaapátin, Búcsúszentlászlón, Derecskén, Bárándon és Szerep-Hosszúháton – tett látogatást a Lakók Támogatása Csoport, akik kiscsoportos illetve egyéni foglalkozásokat, tartottak.

A kiváltás jelenlegi pályázati ciklusának megvalósítás előtti időszakában a TÁRS Projekt különösen fontosnak tartja a leendő TL lakókkal való fokozott törődést, tájékozottságuk növelését, ezzel is elősegítve személyes felkészülésüket a Támogatott Lakhatásra. A Lakók Támogatása Csoport közvetlenül a jelenleg nagy bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók számára nyújt támogatást befogadható tapasztalati tudás, élmény átadásával, megosztásával.

A személyes találkozások benyomásai alapján elengedhetetlen, hogy a TÁRS Projekt – mint a kiváltási folyamat szakmai-módszertani támogatója – erősítse a személyes kapcsolatot a kiváltási folyamatban érintett lakókkal és az őket segítő szakemberekkel. A lakók hangulata, informáltsága nagymértékben meghatározza az intézményben folyó munkát, illetve a szakmai megvalósítás minőségét is, melyhez a TÁRS Projekt a kiváltás kezdetétől az átmeneten keresztül a Támogatott Lakhatás szolgáltatás működtetéséig szakmai támogatást nyújt.

A kiscsoportos érdekvédelmi tevékenység tematikája a látogatást megelőzően összegyűjtött és a Csoport részére elküldött kérdésekre épül. Visszatérő témák az önállóság (pl: „Járhatok én biciklivel?” „Lesznek virágaink?” „Fogunk kártyázni?”), illetve a hétköznapi teendőket érintő kérdések („Ki fog főzni?” „Hogyan járunk el a munkahelyünkre?”), valamint a TL házak működése. A beszélgetések során a „Semmit rólunk, nélkülünk” elv alapján a leendő TL lakók megismerkednek a lehetőségeikkel, például, hogy ők is alakíthatják, formálhatják személyes igényeik szerint a házak belső elrendezését, illetve közvetlen környezetüket.

Az elmúlt alkalmak során a TÁRS Projekt munkatársait elkísérte egy-egy, már TL-ben élő tapasztalati szakértő is. Személyes élményeik megosztása és tapasztalati tudásuk átadása nagyban segítette a jelenleg nagy intézményben élő lakókat a Támogatott Lakhatásban zajló mindennapi élet megértésében.

A Lakók Támogatása Csoport törekszik arra, hogy az érdekvédelmi támogató foglalkozás minden egyes kiköltözés előtt álló lakó számára értékes és hasznos fejlesztéseket, egyéni szükségletalapú segítséget adjon. A távlati célok között szerepel, hogy a Kiváltás Klubokból kikerülő fogékony, felkészült résztvevők a belső szakmai team tagjaiként lakótársaikat képviseljék, támogassák az intézményi férőhely kiváltás során.

A Kiváltás Klubokba bekapcsolódva a Lakók Támogatása Csoport eddig az alábbi intézményekben kezdte meg tevékenységét:

? Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Boróka Otthona (Zalaapáti) Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény (Búcsúszentlászló, Magyarszerdahely)
? Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Bárándi Humán Szolgáltató Otthon
? Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon
? Bihari Egyesített Szociális Intézmény Derecskei Humán Szolgáltató Otthon

A Lakók Támogatása Csoport azon munkálkodik, hogy a felkeresett intézmények lakóival folyamatos legyen a TÁRS Projekt kapcsolattartása. Mindemellett újabb találkozásokat kezdeményez, végigkísérve a jelenleg nagy bentlakásos intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakókat mind a kiköltözést megelőző, mind a Támogatott Lakhatásban töltött időszakban is.

A lakótámogató tevékenység lehetőségéről a TÁRS Projekt intézményi koordinátorai tájékoztatják az intézmények mentálhigiénés csoportjait, az ő segítségükkel valósulnak meg a látogatások. Ez a lehetőség folyamatos, térítésmentes, és az intézményi koordinátorokon keresztül minden kiváltásban érintett intézmény számára nyitott.

További információk a TÁRS projekt – EFOP 1.9.1 projektről

 

Forrás: fszk.hu

Friss műsorok

 • Cím: 20. A felkorbácsolt gyűlöletbeszéd – új politikai korszak?
 • Hossz: 29:42
 • Vendég: Setét Jenő, Polyák Gábor, Juhász Attila, Lendvai Ildikó, Hargitai Miklós

A sorozat utolsó darabja, a 20. adás vázlatosan összefoglalja a gyűlöletbeszéd elterjedtségét, fokozatait, megjelenési formáit a társadalmi párbeszédekben és a médiában – súllyal a magyarországi viszonyok között. Szó esik a gyűlöletbeszéd történelmi gyökereiről-előzményeiről és aktuális hazai, valamint határon túli érvényesüléséről és politikai eszközként történő felhasználásáról. (Minden megszólaló elemzi a legutóbbi magyar választásokban a gyűlöletbeszéd szerepét) A tartalmas és sokszínű záró adás megszólalói: Setét Jenő polgári aktivista, Polyák Gábor és Juhász Attila elemzők, Lendvai Ildikó politikus, Hargitai Miklós újságíró.

Letöltés
 • Cím: 19. A gyűlöletbeszéd és a nők elleni erőszak – összefüggések és okok
 • Hossz: 29:44
 • Vendég: Acsády Judit, Antoni Rita, Vicsek Ferenc

Tágabb helyzetképpel nyit a műsor – különös tekintettel a hazai helyzetre. Acsády Judit az MTA Szociológiai Intézetének főmunkatársa a nők szerepének változásában, mind előbbre kerülésében látja a nőellenes beszéd rasszizmusba is átcsapó gyakori és aktuális fel-felbukkanását.(Említi Madách Imre akadémiai dolgozatát és Vörösmarty Mihály negatív, megkülönböztető megnyilvánulását – nagy költők elmaradott nézetei) Antoni Rita a Nőkért szervezet vezetője az Isztambuli egyezmény jelentőségét hazai viszonyok közötti elemzi, sőt a szexizmus jelenségét is megmagyarázza. Vicsek Ferenc informatív és sokszínű műsora még a nőellenes mozgalmakat is említi és jellemzi.

Letöltés
 • Cím: 18. Gyűlöletbeszéd a közbeszédben
 • Hossz: 29:32
 • Vendég: Garai László, Márky-Zay Péter, Kapperner Zoltán, Görög Mása

– a szakértő Garai László szociálpszichológus külföldi és hazai  megnyilvánulásokról beszél. (Plakátkampány és rongálás, ellenfél és ellenség dichotómiája) A tanulságok egyszerre általánosak és közösségfüggőek. Eltűntetésük illetve visszaszorításuk lehetőségei vagy pl. a spirál elvágása – a lehetséges megoldások. Megszólal és saját politikai ars poeticáját mondja el a hazai politika új csillaga Márky-Zay Péter. Elveinek összefoglalása meggyőző. Kapperner Zoltán filozófus a józan emberi beszéd és kapcsolatok végső győzelmét reméli – a jelenlegi markáns példák ellenére – Görög Mása szerkesztő műsorában.

Letöltés
 • Cím: 17. A gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában
 • Hossz: 29:53
 • Vendég: Galgóczi Eszter, Tóth Mónika

A sorozat mai adásának témája a gyűlöletbeszéd jelentősége a politikában és a tudomány megközelítése szerepének, használatának történelmi vagy éppen  aktuális, magyarországi okairól (Pl. plakátkampány). A vendég, Galgóczi Eszter a szakdolgozatát e témáról írta, ebben még egyetemi kísérleteiről is beszámol. A magyar politikatörténet utolsó 30 évéből sokszínű hangdokumentum összeállítást hallunk a műsor elején, majd – egyebek között – az ellenségkép és a “mi” dichotómiájának összetevőit és az eszközeit veszi sorba a vendég – Tóth Mónika szerkesztő tartalmas félórájában.

Letöltés

Comments are closed.