szombat, augusztus 24, 2019
Civil Hírügynökség

Általános Felhasználási Feltételek

 

2014. október 02.

A Szolgáltató

A civilhirugynokseg.hu honlapot a Civilsupport Nonprofit Kft. üzemelteti. A Civil Support Nonprofit Kft. Magyarországon bejegyzett (székhely: 2081 Piliscsaba Csévi út 3., adószám: 24129338-2-13).

A szolgáltatást a Drávanet Zrt. internetszolgáltató
(cím: 1138 Budapest Váci út 188., telefon: +3640-811-118, fax:+361-890-0891, email: info@dravanet.hu) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk.

A civilhirugynokseg.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

A civilhirugynokseg.hu információs társadalmi szolgáltatást nyújt, ezen belül tartalomszolgáltatónak minősül. A honlap célja, hogy a civil szektor központi információs-, hírszolgáltatójaként segítse a szervezeteket híreiknek a médiához való eljuttatásában, egymás megismerésében, valamint a hatékony és szakszerű kommunikáció napi gyakorlattá tételében.

A civilhirugynokseg.hu szolgáltatás folyamatosan bővül, erről a honlapon értesítjük a felhasználókat.

A hírlevél igényléséhez és a hozzászóláshoz a felhasználó köteles megadjon egy e-mail címet. A személyes adatok kezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint tartalomszolgáltatásnak minősül. A felhasználói hozzászólások vonatkozásában pedig közvetítő szolgáltatásnak. (Elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény). A törvény értelmében közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

A felhasználók köre

Olvasó

A civilhirugynokseg.hu honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A megjelenített tartalmakat bárki szabadon olvashatja, kivéve azokat, amelyekhez való hozzáférés regisztrációhoz, vagy szerződéshez kötött.

Regisztrált olvasó

A regisztrálni szándékozó felhasználó köteles megadni az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy hozzá tudjon szólni a civilhirugynokseg.hu-n megjelenő írásokhoz, hogy bizonyos esetekben szavazhasson, valamint, hogy saját kérésére bekerülhessen a civilhirugynokseg.hu egyes adatbázisaiba. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel, vagy név megadása nélkül regisztrál. A civilhorizont.hu az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára. A hírlevél igénylés, kérdések, és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét a civilhirugynokseg.hu kizárólag kapcsolattartási célra használja.

Civil szervezet

A civilhirugynokseg.hu-n jelen lévő civil szervezetek felhasználói szabályait a velük kötött szolgáltatási keretszerződés, és annak mellékletei szabályozzák.

A felhasználói magatartás

 •  A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:A cikkek véleményezéséhez, a hírlevél igényléséhez, a jogsegély kérelmek benyújtásához, az ügyvédháló tagjaival       történő kapcsolatfelvételhez az e-mail cím megadása kötelező. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot és         ennek ismeretében hozza meg döntését. Amennyiben nem érti az adatvédelmi tájékoztatót, kérjük írjon e-mailt             a tasz@tasz.hu címre. A felhasználó a honlap használatával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 • A megadott személyes adatok, így a felhasználói név (nick), és a hozzászólás nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
 • A Civil Support Nonprofit Kft. ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat, a honlapon megjelenő tartalmak nem ütközhetnek általános etikai szabályokba, valamint nem tükrözhetnek szélsőséges véleményeket.
 • A honlapon a felhasználók által közzétett tartalomért a Civil Support Nonprofit Kft., mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a Civil Support Nonprofit Kft. nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a civilhirogynokseg.hu által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A Civil Support Nonprofit Kft. nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A Civil Support Nonprofit Kft. haladéktalanul eltávolítja azt a hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes.
 • Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat megtartani.

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételeket. Azokat a felhasználókat, akik megsértik a Felhasználási Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználó jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a civilhirugynokseg.hu működését technikailag veszélyeztetik a Civil Support Nonprofit Kft. jogosult azonnal töröli a rendszerből.

A felhasználó csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik.

Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos  igénnyel lép fel a Civil Support Nonprofit Kft.-vel szemben, akkor a felhasználó köteles a Civil Support Nonprofit Kft.-t az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A tartalom és eltávolítás

A Civil Support Nonprofit Kft. a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A Civil Support Nonprofit Kft. a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a törvény kötelezi a jogsértő tartalom eltávolítására.

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a civilhirugynokseg.hu-n közzétesz, különösen ideértve a személyes adatokat, a hozzászólásokat stb.
A Civil Support Nonprofit Kft. minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesek. Az eltávolítással okozott kárért a Civil Support Nonprofit Kft. nem felel.

A tartalom eltávolítását alapozza meg különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

 • A civilhirugynokseg.hu technikai rombolása.
 • Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival valóvisszaélés.
 • Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
 • Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
 • Olyan hozzászólások, amelyek sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
 • Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekbőlnyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
 • Rémhír terjesztése.
 • Bármilyen egyéb jogellenes tartalom közzététele.

Értesítések

A Civil Support Nonprofit Kft. a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban történő változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor írjon e-mailt a hello@civilhirugynokseg.hu-ra, illetve postai úton a székhelyre küldje azt. Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük írjon e-mailt a hello@civilhirugynokseg.hu-ra.

Felelősség

A Civil Support Nonprofit Kft. kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Civil Support Nonprofit Kft.  eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A Civil Support Nonprofit Kft. kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.

A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.

A Civil Support Nonprofit Kft. nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.

A felhasználó köteles a Civil Support Nonprofit Kft.-t kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.

A Civil Support Nonprofit Kft. jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a Civil Support Nonprofit Kft. székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Civil Support Nonprofit Kft. a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.

Vonatkozó jogszabályok

A civilhirugynokseg.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.