szombat, augusztus 24, 2019
Civil Hírügynökség

Adatvédelmi tájékoztató

2014. október 02.
A civilhirugynokseg.hu-t a Civil Support Nonprofit Kft. üzemelteti. Jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az adatkezelő

Civil Support Nonprofit Kft. székhely: 2081 Piliscsaba, Csévi út 3., adószám: 24129338-2-13 adatkezelési nyilvántartási szám.

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A civilhirugynokseg.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a Civil Support Nonprofit Kft. nem használja.
A Civil Support Nonprofit Kft. a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.
Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A második szintű jogosultság (regisztráció) esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy hozzá tudjon szólni a civilhirugynokseg.hu-n megjelenő írásokhoz, hogy bizonyos esetekben szavazhasson, valamint, hogy saját kérésére bekerülhessen a civilhirugynokseg.hu egyes adatbázisaiba (pl., ki-kicsoda). Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel, vagy név megadása nélkül regisztrál. A hírlevél igénylés, kérdések, és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét a civilhirugynokseg.hu kizárólag kapcsolattartási célra használja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy véleménye is személyes adat. A véleményéből nem csak az Ön személyes adataira, hanem adott esetben más személyes adatára is lehet következtetni. Kérjük, hogy más személyes adatait ne tegye közzé a honlapon!

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy a civilhirugynokseg.hu a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A Civil Support Nonprofit Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven véleményezhesse a civilhirugynokseg.hu-n megjelenő híradásokat, szavazhasson, saját kérésére bekerülhessen a civilhirugynokseg.hu egyes adatbázisaiba (pl. ki-kicsoda), hírlevelet igényeljen, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítsa.  A személyes adatokat a civilhirugynokseg.hu eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerülhet sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k, cookie-k a felhasználó böngészőjének beállításainak függvényében bezáráskor, vagy legkésőbb 30 perc elteltével automatikusan törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

A felhasználói szokásokról,  a civilhirugynokseg.hu a Google analitikai szoftvere (Google Analytics,  www.google.com/analytics/) segítségével készít statisztikákat.

A Google Analytics nem fér hozzá a felhasználók személyes adataihoz. További információ a Google Analytics adatvédelmi irányelveiről a www.google.com/analytics/terms/hu címen található. Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá, hogy a Google Analytics hozzáférjen a statisztikák elkészítése érdekében az adataihoz, akkor azt – a civilhirugynokseg.hu-tól függetlenül – ezen a linken, letilthatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó éppen e célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a Civil Support Nonprofit Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a hello@civilhirugynokseg.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hello@civilhirugynokseg.hu e-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. A civilhirugynokseg.hu. a hozzászólásokat, beküldött híranyagokat, az oldalon szerepeltetni kívánt információkat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a felhasználó a hello@civilhirugynokseg.hu e-mail címre elküldi kérését.

Az adattörléssel kapcsolatban további részletek a Felhasználási Feltételekben találhatóak.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Drávanet Zrt. internetszolgáltató
(cím: 1138 Budapest Váci út 188., telefon: +3640-811-118, fax: +361-890-0891, email: info@dravanet.hu) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a civilhirugynokseg.hu megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hello@civilhirugynokseg.hu e-mail címre juttassa el.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.