csütörtök, február 21, 2019
Civil Hírügynökség

Értékmentő közösségek támogatása

palyazat-170202

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft.

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak közművelődési tematikájú pályázatokkal lehet a 2017. évi közművelődési tevékenységet igazoló OSAP 1438 számú statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolata dokumentum birtokában lehet. Amennyiben a dokumentum nem kerül feltöltésre, az a pályázat érvénytelenségét jelentheti.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 205108/114

Pályázók köre: kétezer fő alatti magyarországi településeken működő közművelődési intézmény, települési önkormányzat, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezet, egyesület, alapítvány, amelyek közművelődési alaptevékenységet igazoló (statisztikai adatlap a 2017. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) dokumentummal rendelkeznek. Valamint olyan járási székhely település közművelődési intézménye, amely minimum három, az adott járásbeli kistelepülés együttműködésével valósítja meg a pályázati célnak megfelelő programját.

Figyelem! Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, mely több programot is tartalmazhat a megjelölt keretösszegen belül.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. 09.01. 1. – 2018. 12. 31.

Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen – az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén is – 5.000 Ft nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadók tiszteletdíja,
• szakmai közreműködők tiszteletdíja (a részletezett költségvetésnek tartalmaznia kell a tiszteletdíj felhasználásának tételeit, a közreműködői terület megnevezését, tételes kifejtését)
• zsűritagok tiszteletdíja,
• szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
• reklám- és propagandaköltség,
• utazási költség,
• bérletei díj (eszköz, terem)
• szállítási költség.

Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként adók és járulékok nem igényelhetők/nem számolhatók el a támogatás terhére.
A kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet a Kollégium nem támogat.
Rezsiköltséget a Pályázó az NKA-tól igényelt költségek között nem tervezhet, és nem számolhat el.

Határidő: 2018. május 14.

Bővebben: nka.hu

 

Forrás: nonprofit.hu

Friss műsorok

Comments are closed.